Sildiarhiiv: Tagalarühm

Tagalarühma võitlustee ja hukk Põhjakonnal

Tagalarühm alustas tänavust Põhjakonna ladusalt, tegutses vilunult ja „hukkus“ asjaolude õnnetu kokkusattumuse tõttu. Õnnetu kokkusattumus sisaldas peamiselt vastase luure laitmatut tegutsemist ja selle sama vastase juhtkonna intelligentset plaani.

Lehkab, möirgab ja künklikul pinnal liigub kareldes – see ongi Põhja Konn

Tänavuse Põhjakonna eelõhtul sujusid tagalarühma toimetused justkui õlitatult. Harjumuspäraselt suured koormad olid masinatel üks-kaks-kolm. Relvad said pihku tüütu ootamiseta ning korraga olid ka kõigi võitlejate vererõhud mõõdetud ja ohutustehnika tarkused ette loetud. Meeldivalt vara, päris valgevarul, alustas kolonn pikka teekonda Peipsi põhjaranniku ja Pandivere kõrgustiku vahele. Muidugi, pärale jõudis rühm alles sügavas öös ja selle eest kandsid juba hoolt armsad Unimogid. Need pentsikud riistapuud mõeldi välja täpselt 70 aasta eest ja peamiselt selleks, et talumehel oleks üks asi, millele laadida tünnitäis putukamürki ja see porgandipõllule vedada. Päris kindlasti ei olnud ammuste konstruktorite lähteülesandeks luua sõiduk pikkade vahemaade läbimiseks, pakkudes üksiti maksimaalset mugavust juhile ja reisijatele. Jätka lugemist

Tagalarühma suvised tegemised

Nõmme malevkonna tagalarühm ei maga ka suvekuudel. Juulis peeti küll väljaõppest pausi, kuid selle asemel toimusid rühma aktiivsete liikmete eestvedamisel rühma suvepäevad. Seekord Kuusalu lähistel toimunud üritus oli rühma jaoks esimene, aga kindlasti mitte viimane – muude juttude kõrval tehti meeldivas seltskonnas hiliste öötundideni plaane ka järgmise aasta suvepäevade osas.

Augustis on aga II poolaasta väljaõppeperiood saanud juba hoogsa alguse. Kuu alguses toimunud talgupäeval sai suur töö ära tehtud rühma varustuse korrastamisel ja edasisteks õppusteks valmis seadmisel. Ka sai üksus rühmaülemalt ülevaate tehtust ning eesootavast ja sõna sekka öelda järgmise aasta väljaõppe planeerimisel. Tegus tööpäev lõppes väljateenitud sauna ja grilliga.

Augustikuus said selleks aastaks ühele poole ka tagalarühma laskeõhtud, mis kulmineerusid seekord laskeoskustestiga. Tööpäeva-õhtused laskeharjutused osutusid rühmale väga sobivaks ning korraliku osalusega väljaõppeformaadiks ja jätkuvad kindlasti ka järgmistel aastatel. Ka on need kaasa toonud selge edasimineku rühma laskeoskustes.

Nüüd on aeg paar nädalat hinge tõmmata, sest septembri alguses ootab tagalarühma ja teisi Nõmme malevkonna üksusi juba Põhjakonn oma põnevate väljakutsetega.

Tagalarühm Keila lahingutes

Võidupüha ja väljateenitud suvepuhkuse eel osales Nõmme malevkonna tagalarühm Keila linnalahingu õppusel. Täiendatuna teiste nõmmekate poolt täideti seekord kaitsval poolel jalaväerühma rolli.

Lahingud Keila linnatänavatel osutusid küll keerukateks ja väsitavateks, aga sellele vaatamata said rühmale määratud ülesanded täidetud – tagalarühma vastutusala jäi hõivamata ning vastast viivitati ning suunati sinna kuhu vaja. Ka õigeaegne väljatõmbumine ning positsioonide hõivamine ja kindlustamine Keila tööstualal läksid edukalt.

Viimane neist läks võib-olla isegi liiga edukalt, kuna ründavatel üksustel ei õnnestunud tabava kuulipilduja- ja automaaditule tõttu tagalarühma kontrollitavatesse hoonetesse sisse murda, sinna rajatud kaitsesüsteemidest läbimurdmisest rääkimata.

Keila õppus andis lisaks vaheldusele ja põnevusele üksusele kindlasti palju juurde ka väljaõppe mõttes – patrullid ning lahingtegevus hoonestatud alal on ka tagalarühma ampluaas vajalikud oskused. Nende teemadega puutub rühm kindlasti kokku edaspidigi, ja miks mitte järgnevate aastate Keila õppustel!

Suvepuhkuse järel algab tagalarühma aasta teine väljaõppepool augustis muuhulgas laskeoskustestiga ning septembris ootab üksust juba Põhjakonn. Vaheldusrikast ja aktiivset tegevust jätkub ka aasta viimastesse kuudesse.

PS. Staabikaitsjad, mis kapituleerumine? Tagalarühm ootas ENDEX’ni oma vastutusalasse külalisi, kes küll kahjuks paarist ebaõnnestunud katsest ja neile järgnenud kiirest eemaldumisest rohkemat ei suutnud.

Staabikaitse ja Tagala linnalahinguharjutus

Staap ja tagala – nende toimimiseta on vähe kasu ka kõige suuremate eesliinihuntide pingutustes. Staabikaitserühm ja Tagalarühma julgestusüksus on need, kes peavad antud strateegilised elemendid turvatuna hoidma. Just nende üksuste võitlejad lihvisidki linnalahinguoskusi Türisalu raketibaasis ja Keila koolimajas möödunud nädalavahetusel.

 

Hoonestatud aladel tegutsemist on harjutatud varemgi, kuid kordamine ei jookse kunagi mööda külgi maha. Seda enam, et nimetatud lahinguliik on oma olemusel kõige intensiivsem, keerulisem ning loomingulisem. Siin ei saa ühelegi situatsioonile 100% õiget lahendit ette planeerida – väga palju tuleb otsustada käigult ning oluline on iga võitleja initsiatiiv ja kaasa mõtlemine. Samuti oli vaja kokku harjutada erinevatel aegadel erinevate instruktorite käe all omandatud teadmised ja oskused.

Et olukorrale reaalsustaju juurde luua, kasutati õppusel Airsoft relvi, mis lasevad väikese elektrimootori jõul 6mm plastikkuule piisavalt tugevalt, et saada kätte õige varjumise ja korraliku kattetule vajalikkuse valus õppetund. Neid õppetunde olid lahkesti nõus jagama Noorte Kotkaste Tallinna maleva airsofti huvilised noormehed. Tänud teile sinikaterohke koostöö eest.

 

Väljaõpe aga sellega ei lõpe. Omandatud oskusi on Staabikaitserühmal ja Tagalarühmal võimalik rakendada juba juunikuus, mil toimub suurejooneline Keila linnalahingu õppus lahinggrupi koosseisus. Sealt edasi aga juba järgmised, üha keerulisemad ja põnevamad õppepäevad.

Tagalarühma teine Hunt

Kuidas kirjeldada õppusi? Eks ikka läbi võrdluse eelmiste samasuguste õppustega. HUNT 2016 oli veidi tagasihoidlikum mastaapidelt kui HUNT 2015, aga kindlasti professionaalsem ülesannete lahendamisel. Võib kinnitada, et tänavune HUNT oli väga asjalik.

Õppustel on üks asi, mille peale võib alati mürki võtta: väljasõit viibib. Nii ka tänavusel HUNT 2016-l. Pingutasime, mis me pingutasime, kuid kolonn hakkas liikuma kell 21.47, ehk täpselt samal ajal, mil aasta eest. Sellega aga sarnasus aasta eest peetud õppusega ka lõppes. Tänavu ei olnud märgata ühtegi puust AK-47, seega oli kõik see mees (ning mõni daam) SBK poolt kenasti läbi katsutud ja relvakõlbulikuks tunnistatud. Kevadise täiskuu valgel sai laager suurema segaduseta püsti ja õppuste rutiin võis alata.

Tagalarühma jaoks tähendab see rutiin varustuse vedu rindele, haavatute vedu vastupidises suunas ning loomulikult maskeerimist. Sekka ja vahelduseks patrullimist ja sidevalvet.

HUNT_PakriKuna tänavu ei olnud kööki ega tähtsat staapi koos kõigi oma otsatute vajadustega, ei pidanud tagalarühm end lausa hingetuks rabelema. Uneaega hakkas siiski nappima nagu tavaliselt. Rühma väiksem koosseis tõi paratamatult kaasa tavapärasest tihedama tulevalve ja patrullimisrütmi, aga hakkama saime. Vaid autojuhid nautisid nagu ikka oma „püha lehma“ staatust ja võisid lõua lõunasse keerata, sellal kui relvakaaslased patrullisid või sidevalvet pidasid. Autojuhtide aeg algas aga ööpimeduses ja oh neid Pakri poolsaare radu, mida küllap kellegi hajameelsusest autoteedeks nimetatakse. Unimogide küljepeeglid ja vedrustus sai kõige rängemalt proovile pandud, kuid edasi nad liikusid ja pärale jõudsid. Korra ka sinna, kus mingi üksus pidanuks moona ootama, aga ei oodanud. See tähendab, et oli vaid kuuvalguses tukkuv lagendik ja ei ühtegi hingelist. Hiljem selgus, et üksus oli välkkiirelt ümber paiknenud, aga teave sellest tagalarühmani ei jõudnud. Huvitav, mida tegelikus olukorras sel puhul ette võetakse? Kuid eks õppuste kasuteguriks tuleb nimetada ka seiku, mida ei saa ette ennustada, küll aga tulevikus vältida.

Kaitsevõimekuse kasv on sarnaste õppuste eesmärk Kaitseliidu mõõtkavas. Mida tähendab selline suurõppus aga üksikule võitlejale, kes suurema osa aastast on ju tegev mõnel sootuks rahumeelsemal alal? Allakirjutanu määras näiteks linde. Kokku sai 14 liiki erinevaid värvulisi ja rästaid. Üks relvavend aga tunnistas, et õppuste järgne esmaspäev on alati nagu omamoodi reset. „Kõik töised mured paistavad korraga hoopis teise nurga alt, nende tähtsus on muutunud! See, mis veel neljapäeval tundus jube tähtis, ei pruugi pärast õppusi enam seda olla. Pärast õppusi olen iga kord üllatunud, kui tööle jõuan.“

Mida selline õppus tähendab aga tavalise inimese jaoks – hunt seda teab. Igatahes kepsutasid ja lehvitasid kolonni teele sattunud Paldiski tüdrukud kui`s jaksasid. Ning see oli otsatult meeldiv. Kohtumiseni Hundil 2017!

 

Kohtumised Keskpolügonil

Rännakul

Jätkuvalt lumisel märtsinädalavahetusel toimetasid Keskpolügonil mitmed Kaitseliidu üksused, nende hulgas ka Nõmme malevkonna tagalrühm. Seekord harjutati varitsusvastast tegevust motoriseeritud rännakul. Õpitu järgiproovimiseks sobis kui rusikas silmaauku see, et samal ajal harjutasid meie kaasvõitlejad staabikaitserühmast varitsuste tegemist.

 

Õpitut harjutades

Tagalarühma õppuse esimene pool möödus erinevate varitsusvastaste drillide saatel ja seejärel sai õpitut-harjutatut kohe ka järgi proovida. Laupäeva teises pooles ning pühapäeval kohtuski tagalarühma kolonn korduvalt staabikaitserühma jagudega. Nagu ühe kompanii üksustele kohane, jäi seis sõbralikult viiki ning väljaõppe vaatest võitsid kõik.

 

Kohtumine staabikaitserühmaga

Et ka öösel igav poleks, oli tagalarühm lahkelt nõus sellega, et teised alal olevad Kaitseliidu üksused saaksid harjutada ala- ja objektiluuret. Ka selle tulemusena toimus metsa all paar kohtumist erinevate üksuste vahel, aga pühapäeva hommikuks olid kõik oma öised eesmärgid saavutanud ning üksused said ennast koduteele sättima hakata – kes läbi vastase poolt hõivatud ala, kes selle ala hõivajatena. Järgmisel pikemal õppusel, Hundil, oleme jälle kõik ühel poolel ja ühe väljaõppe nädalavahetuse võrra paremad.

Tagalarühma lumine laupäev

Nõmme malevkonna tagalarühm alustas oma 2016. aasta väljaõpet rühma peamiste tegevuste kordamise ja täiendõppega. Lumisel Männikul mängiti eelmisel päeval ülevaadatud teoreetilise õppe põhjal läbi nii üksuse formeerimine, motoriseeritud rännak kui ka tagalaala elementide püstitamine ja erinevad julgestustegevused.

IMG_20160116_140427

Kuna üksust ootavad ka sel aastal ees mitmed põnevad suurõppused, kus kaitseliitlaslikult aega alati napib, on äärmiselt oluline igakordsetest tegevustest rutiin tekitada ja need lihasmällu jäädvustada – et ei kuluks asjatult aega ettevalmistavatele tegevustele ning õppusel saaks keskenduda olulisele, ehk teiste malevkonna ja maleva üksuste võitlusvõime tagamisele.

Lisaks erinevate tegevuste lihvimisele sai ideaalse kodumaise talveilma oludes testida ka rühma autopargi talvekindlust ja maastikuläbivust, mis paaril korral ka põnevust tekitas, ning Männiku harjutusväljal paukusid korduvalt ka automaadid, kuna nii rännakul kui ka rühma paiknemisalal oli tarvis tõrjuda vastase rünnakuid.

Põhjatäht 2015

Enam kui 100 võitlejat Nõmme malevkonna luure-, staabikaitse-, tagala- ja tuletoetusrühmast ning võitlusgrupist koos kamraadidega Ida Üksikkompanii pioneerirühmast tagasid selle, et Balti Manufaktuur Põhja-Tallinnas jäi võitmatuks kantsiks ning kohtunikud pidid innukaid pealetungijaid pidevalt tagasi “lähtejoonele” saatma. Meie oleme videos kollaste lintidega markeeritud.

Staabikaitse “puhastas” endist Mereakadeemia hoonet

Kaitseliitlased Nõmme malevkonna staabikaitserühmast ja tagalarühmast harjutasid nädalavahetusel linnalahingut endises mereakadeemia hoones ja selle ümbruses Lasnamäel.

Õppus tõmbas joone alla kolmest järjestikusest õppusest koosnevale linnalahingu kursusele, mis annab põhioskused linnalahingus tegutsemiseks jao tasandil. Lahingu pidamist harjutas rühmasuurune üksus, milles staabikaitserühma isikkoosseisu täiendasid tagalarühma võitlejad.

DSC_0737_iga aken on potentsiaalne oht  4 5 DSC_0755_vastane võib kasutada ka gaasi või suitsu meie peatamiseks

„Linnalahing on keeruline lahinguliik. See eeldab igalt võitlejalt palju initsiatiivi. Nurki on palju ja iga mees peab otsustama, milline nurk on ohtlik. Jaoülem koordineerib kõike, aga info peab alt üles liikuma,“ selgitas Nõmme malevkonna staabikaitserühma pealik Jürgen Sarmet.

Varasematel kahel õppusel on kaitseliitlased harjutanud patrullimist linnatänavatel, mis viidi läbi malevkonna kodulinnaosas Nõmmel, ja julgestatud lähenemist hoonetele ning liikumist hoone välisperimeetris. Pärast varem õpitu kordamist said seekord mehed instruktori juhendamisel harjutada ruumide puhastamist, taktikalist liikumist treppidel ja koridoris edenemist.

Omandatud oskusi saavad võitlejad edaspidi kasutada ja kinnistada Kaitseliidu Tallinna maleva Põhja kompanii korraldataval õppusel Põhjatäht novembri lõpul ning järgmisel suvel Keila linnalahinguõppusel

Õppusel, mis peeti maha suruõhuga 6-millimeetriseid plastikkuule tulistavate airsoft-relvadega, tegid nõmmekatele vastutegevust ehk mängisid vastast airsoft’i-huvilised Noored Kotkad.

Kaitseliitlased on tänulikud endise mereakadeemia hoone omanikule Toom-Kuninga Kodu OÜ-le, kes lahkelt lubas rekonstrueerimist ootavat maja õppuseks kasutada. Samalaadse õppuse korraldas oma võitlejatele tänavu kevadel ka Põhja kompanii Tallinna kesklinnas lammutamist oodanud rahandusministeeriumi hoones.

2

tekst Ott Heinapuu
pildid Sigrid Harman

Tagala ja eesliini vahel ehk Nõmme Tagalarühm Põhjakonnal 2015

Olles suvel õppinud-harjutanud nii motoriseeritud rännakut kui ka jalaväedrille, sai juba peaaegu aastane Nõmme malevkonna tagalarühm Põhjakonnal neid teemasid ka kõvasti korrata ja harjutada.

Kuna staabikaitserühm oli meid seekord staabi- ja tagalaalale omapäi jätnud, oli graafik tihe ja vaheldusrikas. Ning et üksusel üksikutel vabamatel hetkedel igav ei hakkaks, viis tagalarühm läbi ka paar rünnakut vastaste positsioonidele. Kui esimeselt tagasitulijaid eriti polnud, siis teine osutus niivõrd edukaks, et teenis ära kiituse ka vastastelt ning oleks ENDEX-i edasilükkumisel võinud lõppeda ka vastase positsioonidel praktilise kiirväljaõppega teemal “kaevikute puhastamine”.

Ka tagalaalal oli tegevus seekord tihedam kui Hundil – sedakorda lausa nii tihe, et polnud mahti fotomaterjaligi hankida. Esimest korda sai proovitud koostööd väliköögiga (edukalt!) ning seekord veel laenule võetud meedikute abiga töötas aktiivselt ja põhjalikult ka sidumispunkt ning haavatute evakuatsioon. Arvestades meedikute töö põhjalikkust on edasisteks õppusteks tõenäoliselt 2 varianti – kas mänguliselt haavata tahavad saada kõik, või siis mitte keegi. Kanüüli panekut ja muid vajalikke protseduure harjutati igastahes hulgi.

Tagalarühma julgestuselement tegeles seekord lisaks üksuse enda julgestamisele ka staabi julgestuse ning kohaliku liikluse korraldamisega ning autojuhtidel olid käed-jalad tööd täis haavatute ja varustuse vedudega. Selle kõige juures aga naeratused näolt ei kadunud ning nii õppuse jooksul kui järel oli korduvalt kuulda kommentaare stiilis “selle toreda kambaga läheks iga kell uuesti metsa”. Nii teemegi!