Kaitseväe luurekeskuse ülevaade olukorrast Ukrainas 10.mai 2024, 12:07

https://mil.ee/uudised/kaitsevae-luurekeskuse-ulevaade-olukorrast-ukrainas-170

Lahingutegevus kogu rinde ulatuses jätkub, põhitegevus on rinde põhja- ja idaosas, Luhanski ja Donetski oblastis.

Venemaa Föderatsiooni relvajõudud (VF RJ) on keskendunud endiselt Avdijivka-Bahmuti piirkonnale, Tšassiv Jari asula lähistele, kus on ka edu saavutatud. Sinna on koondatud ligi 20 000 isikut, mis rindevõitlejate puhul võrdub viie motolaskurbrigaadiga.

Rinde lõunaosas, Zaporižžja oblastis jätkuvad lahingud möödunud suvel Ukraina relvajõudude saavutatud läbimurdekatse alas, kuid toona tekkinud eend püsib endiselt. Samuti püsib Ukraina relvajõudude loodud sillapea üle Dnepri jõe.

Mis puutub väegruppi „Sever“, siis praegu on sinna koondatud järjest enam üksusi, kuid neist ei piisa, et vallutada Harkivi või Sumõ linn. Samas see ei välista sellelt suunalt korraldatavaid väiksemamahulisi rünnakuid või katseid asulaid siiski kontrolli alla saada. Selle saavutamiseks on tõenäoline, et kasutatakse ka vastaspoole moraalset mõjutamist, ühtlasi püüdes süvendada nii ukrainlaste kui lääneriikide sõjaväsimust.

VF-i RJ annavad endiselt kaudtulelööke piirialadel ja süvalööke Ukraina suuremate asulate ja energiataristu pihta. Sellega tekitatakse suuri probleeme, kuna elekter on vajalik elanike veevarustuse tagamiseks ja haiglate toimimiseks. Ukraina aga jätkab süsteemsete süvalöökide andmist, rünnates mitmeid militaarobjekte Krimmis ja Venemaa territooriumil asuvate naftatööstusega seotud objekte.

https://mil.ee

https://et.wikipedia.org/wiki/Ukraina

https://www.zsu.gov.ua

Toimetaja