Liikmeks astumine

Miks liituda Nõmme malevkonnaga?


 • Kameradenschaft ehk vennaskond kuhu kuuluvad Eestimaa patrioodi. See on liikmeskond, kellele võid loota ka oma igapäeva murede lahendamisel.
 • Turvatunne – Sa võid olla kindel, et õnnetuse korral Su lähedased ei sure enne kiirabi saabumist, sest SINA ISE OSKAD neid aidata. Sa võid kindel olla, et Sinu ega Su lähedastega ei saa vägivallatseda, sest SINA ISE ja Su kamraadid on õppinud selliste olukordadega toime tulema.
 • Vaheldusrikkus – Kui Sa igapäevaelus tegeled lihtsamate töödega võid Sa Kaitseliidus tegeleda juhtimisega. Kui Sa igapäevaelus tegeled juhtimisega võid Sa Kaitseliidus juhtimisest puhata ja olla lihtsalt sõdur.
 • Koolitusvõimalused – Kaitseliidu Koolis on võimalik tasuta õppida lisaks sõjaasjandusele ka juhtimist, avaliku esinemist ja omandada palju muid oskusi, mida kasutada ka igapäevaelus.
 • Sportimisvõimalused – Kaitseliitlased saavad tasuta käia ujumas, orienteerumas, jõusaalis või tegeleda oma spordialaga. Kaitseliitlased osalevad nii Eestis kui välismaal paljudel militaarspordivõistlustel. Ka sõjaline väljaõpe ise hoiab hästi vormis nii keha kui vaimu.
 • Igapäevaelu on soodsam – Paljud isamaaliselt meelestatud ettevõtjad hindavad meie panust ja pakuvad Kaitseliitlastele märkimisväärseid soodustusi.
 • Seltsielu – Oled Sa pensionär või noor, abielus või vallaline ikka on tore omasugustega mõtteid vahetada ja teineteist täiendada. Kaitseliidus toimuvad regulaarselt seltskondlikud üritused olgu selleks siis suvepäevad või pidulikud koosviibimised tähtpäevade puhul.
 • Panus ühiskonda – Kaitseliidu kaudu on Sul reaalne ja vahetu võimalus panustada oma riigi toimisse ja ühiskonna paremaks ning turvalisemaks muutmisesse. Olgu selleks eksinud marjuliste otsimine, metsapõlengute kustutamine, õnnetustagajärgede likvideerimine, rahutuste ohjeldamine või kuni reaalse sõjalise ohu tõrjumiseni välja – Kaitseliit on vääramatu jõud, mille olemasolu on vajalik iga riigi toimiseks.

Kuidas liituda Nõmme malevkonnaga?


Kaitseliidu liikmeks astumine ja liikmeskonnast väljaastumine on vabatahtlik.

 • kotkaga_varv-page-001Kaitseliidu liikmed jagunevad tegev-, noor-, toetaja– ja auliikmeteks.
 • Kaitseliidu liikmete nimetus olenevalt struktuuriüksusest on kaitseliitlane, naiskodukaitsja, kodutütar või noorkotkas.
 • Tegevliikmeks võib olla vähemalt 18-aastane Eesti kodanik.
 • Noorliikmeks võib olla 7–18-aastane Eesti kodanik.
 • Toetajaliikmeks võib olla vähemalt 18-aastane füüsiline isik, kes tunnistab Kaitseliidu eesmärki ja aitab oma tegevusega kaasa selle saavutamisele.
 • Auliikmeks võib olla 18-aastane või vanem füüsiline isik, kellel on Kaitseliidu ees silmapaistvaid teeneid.

Liitumiseks on vajalikud järgmised dokumendid:

Kaitseliidu liikmeks vastuvõtmise ettepaneku teeb malevkonna juhatus maleva pealikule. Üldjuhul kutsutakse liikmeks soovijad enne otsuse langetamist malevkonna juhatusega vestlusele.

Kaitseliidu liikmeks astumiseks on vaja võtta sooviavaldusele kahe vähemalt ühe aastase liikmestaažiga liikme soovitus. Kaitseliidu liikmetest soovitajate puudumisel võta meiega ikkagi ühendust.

Tervisetõendid

Vastavalt kaitseministri määrule nr.6 29.03.2022 „Kaitseliidu tegevliikme tervisenõuded“ on aksepteeritud järgnevad tervisetõendid:

 1. Kehtiv juhtimisõigus (ükskõik millisele sõiduki kategooriale), siis ei ole vaja tervisetõendit esitada. Maleva personalispetsialist kontrollib Transpordiameti kodulehelt juhiloa kehtivust. https://eteenindus.mnt.ee/public/juhiloaKehtivus.xhtml  Sellelt lehelt saate ka ise kontrollida juhiloa kehtivust isikukoodi ja nime alusel.
  • Kui juhiluba kehtib, siis on olemas ka kehtiv tervisetõend.            
  • Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend “EI” ruutu.
 2. Kui juhilube ei ole, aga on tervishoiuteenuse osutaja poolt väljastatud kehtiv LS § 101 lg 10 kohane tervisetõend, saab selle digiloo kaudu välja printida või alla laadida ja Kaitseliidule esitada.       
  • Ankeedis tuleb teha märge lisade juures arstitõend “EI” ruutu.
 3. Kui on  olemas kaitseliidu seaduse § 28 lg (1¹) sätestatud asjaolu (relvaseaduses sätestatud tervisetõend; tegevväelasel KAK otsus; politseinikul, vanglateenistuse ametnikul, abipolitseinikul vastav tervisetõend ja tulirelva kandmise õigus), siis malevapealik saab teha otsuse  tervisekontrollist vabastamiseks.
 4. Kui ei ole ühtegi eelpool mainitud tervisetõendit: Siis tuleb minna perearsti juurde KL jaoks tervisetõendit küsima, piisab ka mootorsõidukijuhi 1.grupi nõuetele hindamisest (nii nagu A- või B-kat juhiloa taotlemiseks). Kui perearst on tervisetõendi väljastanud, siis saab selle digiloo kaudu välja printida või alla laadida, et Kaitseliidule esitada.

Dokumentide esitamine


Palun andke meile oma liitumissoovist teada kasutades allolevat ankeetvormi.

Kohustuslikud liitumisdokumendid võite välja printida ja tuua meile paberkandjal originaalallkirjadega või saata meile ID kaardiga digitaalselt allkirjastatuna (lihtsalt sisse skaneeritud allkirjadega dokument ei ole kehtiv!).

Kui Teil on olemas digitaalselt allkirjastatud liitumiseks vajalikud dokumendid, siis lisage need palun vormile (kui teil on olemas soovitajad, peavad ka nemad lisama oma digiallkirja, kui soovitajad puuduvad, siis palun jätke vastavad lahtrid tühjaks).

Dokumente digitaalselt täites tuleb need oma arvutisse alla laadida, ära täita, salvestada koos muudatustega (faili nime ärge muutke, ainult faili nime lisage lõppu oma nimi), ID kaardiga digitaalselt allkirjastada (ka kõigi soovitajate poolt) ning siis meile tagasi saata kas allpool oleva vormi kaudu või aadressile personal [ät] malevkond.ee.

Kui saadate meile digiallkirjaga dokumente, siis kirjutage allkirja lahtritesse märge “Digitaalselt allkirjastatud, Allakirjutaja Nimi”. Muul juhul võtke sinna originaalallkiri või jätke lahter tühjaks (juhul kui nt soovitaja puudub).

Kui Teil on dokumendid paberil (kas kõik või osaliselt), siis andke meile ikkagi endast teada alloleva vormi kaudu, paberite meieni toimetamise saate leppida kokku personalipealikuga e-maili teel personal [ät] malevkond.ee või anda need üle tulles juhatusega vestlusele.

NB! Kõik väljad on kohustuslikud!
  Eelistus puudubStaabikaitserühmTankipurustajadTagalakompaniiVõitlusgruppLuurerühmNaiskodukaitseNoortega tegelemineMuu mittemilitaarne tegevus

  Peale liikmeks saamist


  Kes pole ajateenistuses käinud, need peavad läbi tegema Kaitseliidu tegevliikme sõdurioskuste baaskursuse, mis on sisult sarnane ajateenistuses läbitava sõdurioskuste baaskursusega. Ajateenistuses käinud isikud läbivad vaid kursuse Kaitseliitu puudutava osa ehk tutvuvad organisatsiooni puudutavate õigusaktide ja spetsiifikaga.

  Lisaks baasväljaõppes sisalduvale relvaõppele õpitakse vastavalt oma sõjalisele erialale süvendatult käsitsema ühte relvatüüpi ning saadakse koolitust peamistel jalaväeüksuse ametikohtadel, näiteks korraldatakse sidemehe, pioneeri, minööri, autojuhi, tagala, laskuri-sanitari jne erialakursusi.

  Huvi korral pakub Kaitseliit võimalust teha sõjalist karjääri – võimalik on läbida noorem- ja vanemallohvitseri ning rühma- ja kompaniipealiku (reservohvitseri) kursused. Kaitseliidu väljaõpe pakub rohkesti ka praktilist juhtimiskogemust mitmesugustel harjutustel ja õppustel.

  Meie kodulehel väljatoodud rühmades korraldatakse regulaarselt spetsiifilist väljaõppele oma üksuse koosseisus. Kaitseliidu üksused osalevad aasta suurimal õppusel Kevadtorm. Samuti toimub aasta jooksul mitmeid malevatevahelisi ühisõppusi (Orkaan, Mulgi mäss jt) ja maleva suurõppusi, kus avaneb võimalus õpitut reaalsetes oludes rakendada.

  Lisaks otseselt sõjalistele erialadele pakub Kaitseliit koolitusi mitmesugustel juhtimis-, instruktori- ja treenerikursustel. Õppida ja praktiseerida saab ka esmaabi, ellujäämisnippe, toitlustamist, avalikke suhteid ja palju muud igapäevaelus kasulikku.