Tankipurustajad: Per Momentum ad Maiores


Soomustatud vastase suurim nuhtlus.tt1

Nõmme malevkonna Tankipurustajad tegutsevad rühmana aastast 2004 ja on seadnud endale eesmärgiks kindlustada koht Kaitseliidu ja kogu Eesti Kaitseväe parimate allüksuste hulgas. 2018. a seisuga oleme üksusena osalenud kolmel reservõppekogunemisel, neljal Kevadtormil, Siilil 2018 ning lugematul hulgal väljaõppe- ja laskeharjutustel; iga võitleja meie hulgas on oma eriala ekspert. Tankipurustajad on rahuaegne koodnimi, mis reaalsetel õppustel, aga ka võimalikel ärevamatel hetkedel muutub alati millekski konkreetsemaks vastavalt kehtivale võitlusstruktuurile. Tankipurustajad koondavad endas võitlejaid, kes valdavad tavapärasest paremini erinevaid tankitõrjerelvi ning omavad head väljaõpet, et muuta nende oma kodu või meie ühiskodu – Eesti Vabariiki – ohustav igasugune tehnikavahend utiiliks. Kui aastal 1991 oleks Eestil olnud olemas tänasel tasemel võimekus ja samade oskustega tankipurustajad, ei vaadataks täna dokumentaalfilme Tallinn-Tartu maanteel “metsapeatusi” tegevatest või Tallinna teletorni alla jõudnud soomukitest; neid soomukeid oleks olenevalt maastikust hävitatud nii Kustiga, TT-kahuriga kui ka Javeliniga.

tt2Tankipurustajatest on välja kujunenud Kameradenschaft, vennaskond, mistõttu Tankipurustajatel on paljuski sarnased arusaamad maailmaasjadest ning omavahel, sh perekonniti suheldakse ka väljaspool sõjalist väljaõpet. Tsiviilelus täidame erinevaid rolle – kõrgharitlasest oskustööliseni – , kuid meid ühendab soov kaitsta ohu korral oma lähedasi ja oma kodu nii sise- kui välisvaenlase eest; ühtviisi kaigast saab nii värava taha roninud kohalik pätt kui piiri tagant tulnud kutsumata külaline, tulgu ta või tankiga.

Siil 2018
Verweile doch, du bist so schön! (Panzer)Faust

Tankipurustajate tunnuslause kõlab: Per Momentum ad Maiores (eesti k hetkega esivanemate juurde) – see on suunatud siiski meie vaenlastele, mitte sõpradele.

Kui tekkis huvi, siis võta aga ühendust – kirjuta raigo@adepte.ee või helista 52 57 474. Loodan, et indu tõstavad ka videolõigud Tankipurustajate tavapärasest lõõgastusviisist.

Kuidas me riiki kaitseme?

Kirjuta tankipurustajatele!