Nõmme Risti Tänumärk


§ 1. Nõmme Risti Tänumärgi määratlus

Nõmme Risti Tänumärk (edaspidi Tänumärk) on Nõmme malevkonna antud nimeline aumärk, mis omistatakse Nõmme Risti kavaleri abikaasale või elukaaslasele (edaspidi üheskoos nimetatud abikaasa) tema teenete eest Nõmme Risti kavaleri toetamisel Eesti riigi kaitsel. Märgi tagaküljele on graveeritud järjekorranumber.

§ 2. Tänumärgi kandmiseks õigustatud isik

Tänumärk koos selle kandmise õigusega antakse Nõmme Risti kavaleri abikaasale ühel korral.

§ 3. Tänumärgi taotlemine ja andmise otsustamise

(1) Taotluse Tänumärgi andmiseks oma abikaasale võib juhatusele esitada Nõmme Risti kavaler.
(2) Tänumärgi andmise kinnitab malevkonna juhatus.

§ 4. Tänumärgi kätteandmine

Tänumärk antakse kätte Nõmme Malevkonna aastapäeva (12. november) tähistamiseks peetaval pidulikul koosviibimisel.

§ 5. Tänumärgi maksumus

(1) Tänumärgi maksumuse tasub tänumärgi saaja abikaasaks olev Nõmme Risti kavaler Nõmme malevkonnale enne tänumärgi kätteandmist.
(2) Pensionipõlve pidava Nõmme Risti kavaleri eest võib taotleja avalduse alusel Tänumärgi maksumuse tasuda Nõmme Malevkond.

§ 6. Tänumärgi kujundus ja parameetrid

(1) Tänumärgi keskmes on kaheksanurkne südamik, millele on paigutatud Kaitseliidu embleem, männioks käbidega (viide Nõmme liivandikel kasvavatele mändidele, mis iseloomustavad seda rohelusse uppuvat linnaosa) ja N-täht Nõmme sümbolina. Lint koosneb neljast ribast järjekorras: valge-roheline-valge-roheline.
(2) Märgi metallosa kaheksanurga vastastikuste tippude kaugus on 20 mm.

(3) Tänumärgi lindi laius on 35 mm ja pikkus eestvaates ca 45 mm.

(4) Tänumärgi kavand on lisatud statuudile.

§ 7. Tänumärgi kandmine

(1) Tänumärki kantakse pidulike riiklike ja seltskondlike sündmuste puhul.

(2) Tänumärki kantakse kandja suhtes vasakul pool rinnas.

§ 8. Tänumärgi kandmise õigus

Tänumärgi kandmise õigus on isiklik, see õigus ei lõpe ning on võõrandamatu.

Statuut kinnitatud Nõmme malevkonna üldkoosolekul 18.03.2018