Malevkonna struktuur


Vastavalt sõjalise organisatsiooni struktuurile jagunevad kõik malevkonna liikmed kompaniidesse ja rühmadesse. Kaitseliitu vastu võtmisel määratakse liige kohe ka mõnda rühma. Loomulikult on võimalik hilisema teenistuse käigus vastavalt muutunud soovidele rühma vahetada.

Kõige aktiivsema tuumiku meie malevkonnast moodustavad Staabikompanii võitlejad, kes kuuluvad sealsetesse erialarühmadesse. Madalama intensiivsusega väljaõppega on Üksikrühmad.

Üldkompanii koondab suuresti võitlejaid, kelle igapäevane panus Kaitseliitu on ühel või teisel põhjusel vähene, kuid kes oma teadmiste, kogemustega ja kontaktidega saavad kasulikud olla või kes on ajutiselt võtnud pausi Kaitseliidu tegemistest (ent on valmis “olukorras” siiski välja tulema).

Rühmade sptesiifika ning liitumistingmustega tutvumiseks liigu rippmenüüs vastava rühma leheküljele.