Miinipildujarühm

Loomisel on uus rühm Nõmme malevkonna koosseisu!

Põhja MKR Maakaitsepataljoni koosesisus on kõige tugevama tulejõuga üksus – 120mm miinipilduja patarei (MPP).


MPP koosneb juhtimiselemendist, tagalajaost ning kahest tulerühmast. Ühte tulerühma mehitab Tallinna malev ning teist Harju malev. Patareis on kokku 6 miinipildujat, ehk siis 3 relva rühma kohta. Tegemist on kaudtule relvasüsteemiga millega on võimalik anda lööke kuni 8 km kaugusele.


MPP-l on palju erineva suunitlusega ametikohti (meeskonnaülemad, tulejuhid, arvutusmeeskond, sidemehed, luure- ja ettevalmistus meeskond, relvameeskond, autojuhid jne). See loob mitmekülgse võimaluse, kus erineva taustaga inimestele saame pakkuda just temale sobivat ning huvi pakkuvat väljakutset.


Väljaõpe on meil mitmekülgne ning vahelduv, kuid põhirõhk on erialane väljaõpe. Enamasti kohtume kord kuus nädalavahetuseti.


Nõmme malevkond võtab käesoleval aastal oma ridadesse ka MPP Tallinna maleva tulerühma, sellega seoses on kõigil uutel ning vanadel liikmetel võimalus liituda miinipildujatega.


Kui Teil tekkis huvi MPP vastu, siis võtke julgelt ühendust tallinn.mpp@kaitseliit.ee