Auastmete reamees ja kapral andmine Kaitseliidus


ESMASE SÕDURI AUASTME ANDMINE

Kaitseliidus ei ole esimese auastme reamees andmine peale sõdurioskuste kursuse (SOK) lõppu automaatne protsess ja seda peab taotlema.

Sõduri auastmeid annab Toetuse Väejuhatuse (TVJ) ülem.

Kontrolli enda andmeid: kaitsevaeteenistus.ee

NÕUDED:

 • on tegevliige läbitud SOK (sõdurioskuste kursus) või sellega võrdsustatud kursus (SBK vms)
 • omab kaitseväekohustust (vt artiklit Kaitseväekohustuse võtmine)
 • on määratud sõjaaja (SA) ametikohale (läbi oma SA allüksuse)
 • ei tohi olla kutsealune ega ajateenija
 • isiku enda soov ja tahe
 • Kaitseliidu liikme kohustused peavad olema täidetud, eelkõige liikmemaks ja osalus Kaitseliidu tegevuses

ESITAMINE (maleva personalisektsiooni otsese ülema poolt):

 • isiku nimi ja isikukood
 • kui isikul puudu kaitseväekohustus siis koos allkirjastatud vormiga (KL kohustuse avaldus) või võtab kohustuse läbi KRA (maleva personalile teada anda)
 • sõjaaja (SA) ametikoha määrang
 • võimalusel SBK või sellega võrdsustatud kursuses tunnistus (see lihtsustab kontrolli)

JÄRGMISE AUASTME ANDMINE – KAPRAL

NÕUDED (samad mis sõduri auastmel):

 • Kaitseväekohustus
 • sõjaaja ametikoha (SA) määrang
 • Kaitseliidu liikme kohustused täidetud, eelkõige liikmemaks ja osalus Kaitseliidu tegevuses
 • puhas südametunnistus

ESITAMINE (maleva personalisektsiooni otsese ülema poolt):

Seoses XXX (näiteks Eesti vabariigi 1xx. aastapäevaga) ning kohusetundliku ja eeskujuliku teenistus eest palun anda auaste kapral. Rohkem põhjendusi ei ole vaja.