1941. aasta juuniküüditamise mälestuspäev Pääskülas

14. juunil korraldas Nõmme linnaosavalitsus koos Kaitseliiduga Pääsküla jaamas küüditatute monumendi juures mälestustseremoonia. Lehvisid Eesti, Nõmme linnaosa, Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde lipud. Tallinna Politseiorkestri esituses kõlas Heino Elleri „Kodumaine viis“ ja teisi isamaalisi palu. Eesti hümni laulsid kaasa kõik osalejad.

Ma ei unusta sind

13. juuni õhtul jätkas Nõmme Naiskodukaitse taas ilusat, kuid kurba traditsiooni. Kõigis Nõmme raudteejaamades seoti nähtavatesse kohtadesse mustvalged mälestuslindid, meenutamaks 1941. aasta juuniküüditamise 83. aastapäeva. Sidujad olid Naiskodukaitse, Kaitseliidu, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esindajad.

Tseremoonial osales linnaosa vanem Karmo Kuri koos tütrega.

Vabadussõja kangelaste kalmude korrastamise talgud

Kui mina kell 17.30 Rahumäe kalmistu kontori juurde jõudsin, jalutas Leho Lõhmus nurga tagant mulle vastu ja teatas, et temal on kaks hauda juba korda tehtud. Koos läksime tegime kolmanda, enne kui meiega liitus 14 ülejäänud talgulist. Koos moodustasime grupi, mis koosnes nii naiskodukaitsjatest, kaitseliitlastest kui kohalikest elanikest.

Nõmme malevkonna üldkoosolek

Viimasel malevkonna üldkoosolekul tutvustasid Tallinna Kodutütarde ringkonnavanem Merike Kasemets ning meie malevkonna liige Carolina Sildam noortejuhi tööd. Kutsuti üles panustama noorte väljaõppesse ning ka noortejuhi rolli täitmisele, sest Tallinnas on palju piirkondi, näiteks Mustamäe ja Haabersti, mis vajavad katmist. Küsimusi tekkis palju, näiteks kui palju aega see kõik vabast ajast võtab, kuid see jääb noortejuhi enda otsustada, kuna rühm peegeldab tema isiklikku nägemust.

Kes teeb, see jõuab

Tankipurustajate kutsikad

Pole küll tükk aega siia midagi postitanud, aga see pole tingitud mitte Tankipurustajate passiivsusest, vaid pigem suurest aktiivsusest. Oleme näiteks viimase aasta jooksul juurutanud enda jaoks täiesti uue allüksuse õppuse koodnimega “Töll`s Midfinger” ehk maakeeli siis Töllu keskmine sõrm.

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev

3. jaanuaril 2024 kell 10:30 möödub 104 aastat vaherahu kehtima hakkamist Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel Eesti Vabadusõjas. Seda sündmust tähistatakse traditsiooniliselt tseremooniaga Vabadussõja Võidusamba jalamil Vabaduse väljakul Tallinnas.

Tseremoonia kava:

10.29     Signaal  „Head ööd“

10.30     Vaikuseminutid, kirikukellade, vedurivilede ja laevapasunate helin

10.33     Signaal „Äratus“

10.33     Hümn

10.35     Kaitseministri sõnavõtt

10.38     Reaalkooli õpilase sõnavõtt

10.40     Eesti Korporatsioonide Liidu esindaja sõnavõtt

10.42     Vaimulik palve – EKN president, peapiiskop Urmas Viilma

10.45     Orkester „Hoia jumal Eestit“

10.47     Pärja „Eesti rahvalt“ asetamine, Kaitseväe ja Kaitseliidu pärja asetamine, Diplomaatilise korpuse pärja asetamine

10.50     Külalised asetavad pärjad ja lilled

10.55     Orkester „Eestimaa mu isamaa“

11.00     Tseremoonia lõpp

Nõmme malevkonnapealiku abi vahetus

Nõmme malevkonna 105. aastapäeval toimus malevkonnapealiku abi vahetus. Leitnant Jürgen Sarmet andis ameti üle leitnant Raivo E. Tammele. Täname leitnant Sarmetit pika ja eduka panuse eest Nõmme malevkonna hüvanguks, ning soovime edu leitnant Tammele uues ametis.

Nõmme malevkond tähistas 105. aastapäeva

Tähistasime oma 105. aastapäeva traditsiooniliselt Glehni lossis.

Kutsutud olid malevkondlased, nende kaaslased ja kallid külalised. Kohal oli ka kindralmajor Riho Ühtegi, kes Nõmme malevkonda õnnitles ning Nõmme Välgu võitjatele auhinnad üle andis. Malevkondade pealikud ning naiskodukaitse esindajad tänasid senise koostöö eest ning kinnitasid, et see kindlasti jätkub ka edaspidi.