Helkuripuud

Nõmme noored kotkad ja Squad rühma kodutütred riputasid Nõmmele üles üle
100 kaitseliidu ja naiskodukaitse helkuri.
Pimedal ajal nagu praegu on helkuri kandmine kohustuslik ning igaüks, kes
tuleb rongi pealt või läheb rongile, saab omale helkuri haarata. Helkureid võib leida ka läbi Nõmme keskuse imeilusa pargi jalutades.

Staabikaitserühma isikukaitseharjutused

Staabikaitserühma kohutuste hulka kuulub lisaks statsionaarse staabiala julgeolekule ka liikuvate juhtimispunktide ja võtmeisikute julgestamine väljaspool turvatud perimeetrit liikumisel. Neid oskusi me nii detsembris kui jaanuaris ka lihvisime.

Juhuslikult jäid meie tegemised ka kunstiseersant Karl-Erik Talveti lahingpliiatsi ette.

Nõmme malevkond hakkab korraldama regulaarselt SERE koolitusi.

Nõmme malevkond hakkab järgmisest aastast korraldama regulaarselt SERE A taseme ellujäämiskursusi. Ellujäämiskoolitused on malevkonnas toimunud juba 2016. aastast, kuid siiamaani erinevate allüksuste tellimusel ja korraldamisel. Aastast 2022 lähevad koolitused vahetult malevkonna egiidi alla, läbiviijateks samad instruktorid.

Väljaõpe toimub vastavalt SERE A ainekavale.

Nõmme malevkond 103

Reedel 12. novembril tähistas Nõmme malevkond oma 103. aastapäeva piduliku rivistusega, ühtlasi tähistati Kaitseliidu 103. aastapäeva ja anti üle ergutusi parimatele.

Rivistuse võttis vastu Tallinna maleva ja Põhja MKR pealik kolonel Kalev Koidumäe. Õnnitlusteks võtsid sõna kolonel Koidumäe, NKK Nõmme jaoskonna esinaine Signe Steinberg ja Nõmme malevkonna pealik nooremleitnant Paul Ney.

Töll vihastas taas ja raksas rusikaga

Igal aastal oktoobris Saaremaal toimuv „Töllu Rusikas“ pole Tankipurustajate jaoks mingi tavaline õppus – see on meie teada ainus õppus Kaitseliidus, mille keskmes ongi tankitõrje ning kõik ülejäänud elemendid on määratud TT-t toetama. Veelgi enam, me ise osaleme nii selle planeerimises kui ka täideviimises; aitame püstitada eesmärke ja koostada lahingplaani, oleme koolitajad, instruktorid, vahekohtunikud ja toetame Odadega lahinguväljal.

Tagalakompanii erialaõppel

Kui palju üks jalaväekompanii sööb ja laskemoona kasutab?
Kuidas saada kütusepunktis masin tangitud minuti asemel sekunditega?
Millised vahendid on väliremondi meeskonnal kasutada, et rikki läinud masin töökorda saada enne kui see lahingutele jalgu jääb?
Mis tunne on päriselt sõita koormatäie suurekaliibrilise laskemoonaga?

NÕMME VÄLK 2021

Nõmme malevkond korraldab ka sellel aastal traditsioonilise patrullvõistluse NÕMME VÄLK. Kuna eelmisel aastal osavõtjatele võistlus väga meeldis, siis jätkame sama korraldusmeeskonnaga, kes lubavad sellel aastal kõike veel paremini teha kui eelmisel.

Nõmme Välk toimub 1.-2.oktoobril 2021.

Oled oodatud osa võtma nii võistlejana kui ka abilisena.

Tankipurustajate erialaväljaõpe brittidega vol 3

Sellal, kui ülejäänud lahingugrupp möllas õppusel HUNT, olime meie Tapal tankitõrjeõppusel, kus meid võõrustas nüüdseks juba tuttav briti kompanii tankitõrjerühm. Planeerimise käigus olime esitanud oma soovid, mida tahtsime harjutada, ning britid olid kõik selle meile ka ette valmistanud.

Alustuseks jagasime end gruppidesse, mis roteerudes harjutasid nii simulaatoril kui rajasid TT varitsuse vaatluspunkti.