Liikmemaks


Makse andmed:
Saaja: Kaitseliit
Summa: 12,00 €
Arve nr: EE461010022002422007
Viitenumber: 62020100122
Selgitus: 2TAL, Nimi, liikmemaks 201X. aasta eest
(Naiskodukaitsel selgitus: 8TAL, nimi, liikmemaks 201X. aasta eest, NKK Nõmme jsk)
Liikmemaksu tasumise tähtaeg on kalendriaasta jooksul.

Alates 2005 aastast, on Kaitseliidu Keskjuhatuse poolt kehtestatud Kaitseliidu sisseastumis- ja liikmemaks. Sisseastumis- ja liikmemaksudena laekunud raha antakse maleva juhatuse kasutusse omatulude eelarvesse ja selle kasutamise otsustab ainult maleva juhatus. Maleva juhatus on otsustanud, et laekunud rahad jäävad malevkondade juhatuste kasutada. Liikmemaksud peavad olema tasutud käesoleva aasta 1. septembriks. Maksudest vabastamise kord on samuti paika pandud. Arvestage ka seda, et liikmemaksudest laekuvad summad on ilmselt ainuke raha, mis malevkonnal kasutada on. 1. Makse saajaks tuleb märkida “Kaitseliit”. 2. Kohustuslik on panna viitenumber, mis raamatupidamises suunab raha Tallinna maleva arvestusse. 3. Kindlasti tuleb kirja panna selgitusse malevkonnale tehtavate ülekannete juure: 2TAL Ülekande selgitus: “Liikmemaks 2013 aasta eest” või “Annetus” vms. Kui ülekanne tehakse teise inimese eest peab selle inimese nimi samuti selgituses olema.