Relvaatesteerimine


Relvaatesteerimise (sõjaväerelva eksami) positiivse sooritamisega tõendab kaitseliitlane, et ta tunneb oma teenistusrelva ning relva kasutamisega seonduvaid õigusakte. Ehk kokkuvõttes tõendab, et Kaitseliit võib talle teenistusrelva kätte usaldada.

Relvaatesteerimise läbimine Kaitseliidus on kohustuslik kõigile kaitseliitlastele olenemata sellest, kas nad on varasemalt teeninud Kaitseväes, omavad tsiviil relvaluba vms. Atesteerida tuleb oma teenistusrelva, st Tallinna Malevas on selleks automaat HK AG3 F2  ja teatud ametikohtadel püstol HK USP (soovi korral võivad USP-d atesteerida kõik kaitseliitlased). Relvaatesteerimine tuleb läbida üks kord ning on tähtajatu. Ilma relvaatesteerimist läbimata kaitseliitlasele õppusteks relva väljastada ei saa.

Atesteerimine toimub üldjuhul Männiku lasketiiru territooriumil (Trapi tee 1) kord kvartalis iga kolmanda kuu esimesel laupäeval, kuid täpsema info järgmise atesteerimise toimumise aja kohta saab teada Männiku Lasketiiru korrapidaja käest telefonil 604 1494 või malevkonna relvurilt aadressil relvur[ät]malevkond.ee. Iga kuu kolmandal laupäeval toimuvad ka maleva õppe- ja laskepäevad, kus võimalik relva käsitsemist eksami eelselt harjutada.

Atesteerimisele tulekuks tuleb soovijatel end enne kindlasti registreerida oma allüksuse juures (läbi rühmaülema või malevkonnas määratud isiku).

Aeg-ajalt toimub ka põhjalikumat relvaatesteerimise eelõpet, selle kohta info jooksvalt malevkonna infolistis.

Õppematerjalid

NB! Enne kasutamist veendu materjalide ajakohasuses. Elustamise reeglid vaadatakse ringi ca kord aastas. Seadused muutuvad samuti aastate lõikes.

EKSAMIKS: