Staabikaitserühm


Kontakt: staabikaitse[ät]malevkond.ee


Toimiv staap ja juhtimine on sõjalise edu alus. Seda teab ka vastane ning seetõttu on staabi häirimine/hävitamine üks nende võtmeküsimusi ning selle kaitsmine meie peamine ülesanne!

DSC_0745_StKaR+TaR

Staabikaitserühm (StKaR) on üksus, mille eesmärgiks on staabielemendi julgeoleku tagamine. See hõlmab endas kontrollperimeetri ning kontroll-läbilaskepunktide rajamist, staabialale sisse ja välja liikuvate isikute ja sõidukite kinnipidamist, kontrollimist ning läbiotsimist,  samuti marsruutide ning alade luuret ja puhastamist, kuhu staap peaks tulevikus ümber paiknema. Samas võivad need preventiivsed meetmed muutuda hoobilt otseseks lahingutegevuseks, kui sattutakse varitsusse või põrgatakse kokku sisseimbunud vastasega. Samuti on meie kaitse all liikuv juhtimispunkt ning kõrgema üksuse võtmeisikud, tihedat koostööd teeme side- ja tagalaelementidega.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Enamus eelpool nimetatud tegevustest toimuvad küll nö eesliinist veidi tagapool, kuid arvestades tänapäevase mittekonventsionaalse sõja tingimusi, ei tohi ka siin hetkekski valvsust kaotada. Otse vastupidi, eriti teravat meelt on tarvis rahumeelsete tsiviilisikute seast vastase diversantide leidmisel, külma närvi provokatsioonide ärahoidmisel ning nutikust tsiviilallikate ära kasutamisel oma eesmärgi saavutamisel.

Lisaks klassikalisele jalaväe väljaõppele eeldab staabikaitse olulisel määral sõjaväepolitsei ning linnalahingu taktikate tundmist ja kasutamist.

Kui oled valmis külma närvi ja iseseisvat otsustavust nõudvateks ülesanneteks ning tahad näha (ja kontrollida), mis toimub kõrgema staabi köögipoolel, võta meiega kindlasti ühendust!


Väljavõtteid meie tegemiste kajastusest:

sise4


Kirjuta staabikaitsjatele!

    Julgestame olulist! … sest muidu võib juhtuda nii:

    “Grupeering sisenes alasse reedel. Vähem kui poole tunni pärast avastati alas “sinine”, kes seadis parasjagu üles juhtimispunkti. “Sinine” oli valinud juhtimispunkti ülesseadmiseks formatsiooni „põrsakari“ (julgestus puudus, eraisikutel lasti vabalt liikuda võitlejate vahel). Grupeeringu võitlejad mängisid sisse imbumiseks purjus kohalike. Grupeering hävitas “siniste” elavjõud, võttis kaks vangi, otsis juhtimispunkti läbi ning lasi viimase seejärel õhku.

    Ööl vastu laupäeva tabati “siniste” varustuse voor koos kõrgemas auastmes saatjaga. Autod põletati maha, võeti jälle vange. Seejärel põletasid Grupeeringu võitlejad maha mõlemad piirkonna bensiinijaamad ning Kotka saekaatri. Lisaks lasti õhku ka Kotka sild ning tamm.”

    NB! Õppusel, kust antud kirjatükk pärineb, Staabikaitserühm ei osalenud. Meie ülesanne ongi sellise stsenaariumi kordumist vältida.