Nõmme Rist


nõmme-rist

Märk kinnitati 8. novembril 1934. Rinnamärk kujutab endast otstest laienevat neljaharulist risti (40 x 40mm), mille kaheksanurksele südamikule on paigutatud Kaitseliidu embleem, männioks käbidega (viide Nõmme liivandikel kasvavatele mändidele, mis iseloomustavad seda rohelusse uppuvat linnaosa) ja N-täht Nõmme sümbolina.

 

 


Nõmme risti statuut 

Nõmme rist

Nõmme Rist on Nõmme malevkonna antud nimeline aumärk. Märk antakse koos diplomiga, millel on kirjas märgi saaja teenete lühikokkuvõte. Märgi tagaküljele on graveeritud järjekorranumber.

Nõmme Rist antakse Nõmme malevkonnale osutatud eriliste teenete eest, millega kaitseliitlane on Nõmme malevkonna ja Kaitseliidu hüvanguks andnud märkimisväärselt suurema panuse kui tavakaitseliitlaselt nõutav.

Nõmme Rist-i andmise kohta peab olema malevkonna laiendatud juhatuse otsus (Nõmme Rist-i andmise otsustamisele kaasatakse lisaks juhatusele soovi korral ka rühmade ülemad). Otsus võetakse vastu konsensuslikult. Nõmme Rist-i antakse välja Malevkonna aastapäeval (12. november) ja Võidupühal (23. juuni).

Nõmme Rist-i kantakse rinnas vasakul poolel, vormiriietuse puhul tasku peal. Kui Nõmme Rist-i kandjal on veel teisi riiklikke aumärke, mille kandmise koht on määratud nende statuudiga, kantakse Nõmme Rist Eesti Kaitseliidu või muude lahinguliste teenete või nendega võrdsustatud teenete eest antud märkidest, kas vahetult nende kõrval vasakul (vaadates kandja poolt) või all, kui ruumi puudus eelpool märgitud kohas kanda ei võimalda.

Märk jääb perekonda.


Esitamine

Nõmme Rist-i kandidaate võivad esitada kõik Nõmme malevkonna liikmed.
Nõmme Rist-i kandidaat ei pea olema Nõmme malevkonna liige.
Nõmme Rist-i kandidaate esitades märkida ära, milliste eriliste teenete eest kandidaat Nõmme Rist-i saajaks esitatakse. Teenete lühikokkuvõte märgitakse koos Nõmme Rist-iga antavale diplomile.