Luurerühm: nähtamatu õud


Luurerühm masinal, sihib kuulipildujaga HUNT 2014
Luurerühm masinal, sihib kuulipildujaga, HUNT 2014

 

 

 

 

 

Luurel ja luurajatel on läbi aegade olnud teatud müstiline oreool. Tõenäoliselt tuleb see sellest, et oma põhitegevuses näevad nad teisi, jäädes ise nähtamatuks ja ka nende vaprus, liikudes kaugel oma jõudude toetusest vaenlase läheduses, on meeliköitev ning lugupidamist, kuid samas ka kadedust äratav. Luureteemat ümbritseb igal ajastul ja igas riigis teatud salapära, tihti luurajaid peljatakse ja samas imetletakse. Luurevaldkond tervikuna on aga palju suurem ja süsteemsem kui enamus tavainimesi ette kujutab.

Hästi korraldatud luuresüsteem koosneb puslemeistritest, kes loovad ülemale tervikpildi vaenlase olukorrast ja plaanidest, korjates infokillukesi ning paigutades neid õigetesse kohtadesse loodavas pildis vaenlase olukorra ja plaanide kohta.

Kasutatud allikas: Rene Toomse, “Luure kui pusle”, Kaitse Kodu! nr 8 [88/530] 2008, lk 21-23.

luure1 luure2 luure3

Nõmme malevkonna juures tegutsevasse Luurerühma võivad kuuluda võitlejad (allohvitserid ja reakoosseis) erinevatest Tallinna maleva malevkondadest. Iga aasta alguses vaatame juurde ka uusi võitlejaid.

Üldjoontes peab mees vastama järgmistele tingimustele:

 1. läbinud SBK (ajateenistuses või KL-s) on keskendunud või soovib rohkemat teadmusi ja kogemusi mõnelt sõjaliselt erialalt (nt kuulipildur, TT, täpsuslaskur, sidemees, autojuht, meedik). On valmis õppima ja kamraade vajadusel õpetama;
 2. olema heas füüsilises vormis – valmis ca 35 kg lisakoormusega nädal aega metsas hästi tundma. Soovituslikult tegelema ka mõne lähikontakti/käsivõitluse alaga. Alati saab enda füüsilist arendada – tegeleme sellega kogu aeg. Arendame regulaarselt ka sõduri kõige tähtsamat lihast – naerulihast;
 3. olema hea stressitaluvusega – suudad vaatluspostilt muuhulgas jälgida 24 tunni jooksul ka seda, kuidas mustikataim kasvab 2 mm. Mõte peab jalgadest kiiremini jooksma ka viiendal päeval. Olema rännaku 28 km-l valmis lahendama mõistuülesandeid ning tundide viisi kuulama vanade seerude heietusi;
 4. ei tohi olla paadunud individualist – sa pead olema valmis paari samasuguse tarkpeaga ühelt kohalt (nt maa alla peidetud august) mehitama vaatluposti ca 72. Koos kõige selle juurde kuuluvaga, mis vajalik organismi talituse säilitamiseks;
 5. hindad vaikust ja rahu. Oled selle eest valmis sõdima kõikide vahenditega ja nende vahendite kasutamise ka eelnevalt selgeks õppima;
 6. valmis kord kuus osa võtma väljaõppest (erinevad laskmised, orienteerumised, teooriatunnid tööpäeva õhtuti);
 7. valmis kord kvartalis osa võtma mõnest suuremast erialakoolitusest või õppusest. Su naine on endiselt väga rahul, et sa oled aktiivne kaitseliitlane;
 8. liitumisel on soovitav vanus alla 35. eluaasta ning üksusesse tahame su panust saada vähemalt 10-ks aastaks;
 9. evid endiselt mõistvat naist;
 10. kuulad Radio Maniat või Klassikaraadiot;

Kui tekkis huvi liituda tagasihoidlikusest pakatava seltskonnaga ja saad aru, et luures ei saa regulaarselt actionit, siis saada meile:

 1. oma CV koos pildiga;
 2. oma senise sõjalise väljaõppe või sinu hinnangul sellega sarnaste tegevuste (nt off-road sõitja, küla kuulsam kodukeemik, laskeorienteeruja või tänavakakleja) kirjeldus;
 3. 10 real kirjeldus, mida sinu isik suudab pakkuda luurerühmale;
 4. 10 real kirjeldus, mida sinu isik ootab saada luurerühmalt.

Kontakt: luure[ät]malevkond.ee

2013. LuR

Kirjuta luurajatele!