Kontaktinfo


Nõmme malevkond

Aadress: Plangu 4, Tallinn 10919 (Google Maps)
Telefon (valvurid): 7 179 959, 53 018 669
E-mail: nomme[ät]malevkond.ee

plangu


Inimesed

Malevkonna pealik, Paul Ney: pealik[at]malevkond.ee
Malevkonna pealiku abi, Raivo E. Tamm: raivo.e.tamm[at]kaitseliit.ee
Malevkonna pealiku abi, Priit Kala: priit.kala[at]malevkond.ee
Personalipealik, Kadi Kalbin: personal[at]malevkond.ee

Spordipealik: sport[at]malevkond.ee

Teavitus ja sotsiaalmeedia: teavitus[at]malevkond.ee
Koostööüritused: koostegemine[at]malevkond.ee
Veebilehe malevkond.ee tehniline tugi: webmaster[at]malevkond.ee


Allüksused

Luurerühm (“Tondid”): luure[at]malevkond.ee
Staabikaitserühm:
staabikaitse[at]malevkond.ee
Tagalakompanii: tagala[at]malevkond.ee
Tankitõrjeraketirühm (“Tankipurustajad”): tuletoetus[at]malevkond.ee
Võitlusrühm: vg.tallinn[at]kaitseliit.ee
Objektikaitserühm: objektikaitse[at]malevkond.ee
Reservohvitseriderühm: reservohvitserid[at]malevkond.ee

Teised struktuuriüksused

Naiskodukaitse Nõmme jaoskond: tl.nomme.jsk[at]naiskodukaitse.ee
Noorte Kotkaste Nõmme rühm: nooredkotkad[at]malevkond.ee
“Squad” Kodutütarde rühm: squad[at]malevkond.ee