Meie malevkond


ajalugu

Nõmme malevkond on Kaitseliidu Tallinna maleva allüksus. Malevkonna sünniajaks loetakse 12. novembrit 1918, kui Harju maakonna ja Tallinna ülem alampolkovnik Peeter Kann andis sel ajal põrandaalust vastupanu juhtinud lipnik Harry Vismanile käsu luua Nõmmele Eesti Kaitse Liidu üksus. Omakaitse laialisaatmise otsus oli tehtud ning uus Eesti Kaitse Liit loodud ainult päev varem ning uue üksuse loomise eesmärgiks oli tagada nõmmekate ja nende vara kaitse segastel aegadel. Ka pärast malevkonna taastamist 29. märtsil 1990 oli üksuse peamiseks funktsiooniks korra tagamine olukorras, kus professionaalsed korrakaitseüksused olid alles loomisjärgus.

Malevkond kuulus taastamise järel Kaitseliidu Harju malevasse ning oli maleva suurim malevkond, kuid 1992. aastal eraldus malevast. Eraldumise järel olid malevkonnal maleva õigused. Alates 2000. aastast kuulub Nõmme malevkond taas eriõigusteta territoriaalse malevkonnana Kaitseliidu Tallinna malevasse.

Nõmme malevkonda kuulub ca 400 kaitseliitlast. Meie tegevusspekter on väga lai. Alates riigikaitseõpetamisest gümnaasiumites kuni sõjalise riigikaitseni välja.

Nõmme malevkond toetab linnaosa elanike heaolu, pakkudes linnakodanikele võimaluse ise midagi Eesti julgeoleku jaoks ära teha.

Nõmme malevkond on organisatsioon kus igaüks tunnetab enda panust ning liikmed ei taju seda jäiga süsteemina, vaid kohana, kus ennast teostada samal ajal ühiskonnale kasu tuues.

Nõmme malevkonna tulevikuvisioon:

„Kaitseliidu Tallinna maleva Nõmme malevkond jätkab ka tulevikus oma linnaosa elanike heaolu eest seismist pakkudes linnakodanikele võimaluse ise midagi Eesti julgeoleku jaoks ära teha. Oluline on, et jätkame arenemist organisatsioonina kus igaüks tunnetab enda panust ning liikmed ei taju meid jäiga süsteemina, vaid kohana, kus ennast teostada samal ajal ühiskonnale kasu tuues.”