1941. aasta juuniküüditamise mälestuspäev Pääskülas

14. juunil korraldas Nõmme linnaosavalitsus koos Kaitseliiduga Pääsküla jaamas küüditatute monumendi juures mälestustseremoonia. Lehvisid Eesti, Nõmme linnaosa, Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde lipud. Tallinna Politseiorkestri esituses kõlas Heino Elleri „Kodumaine viis“ ja teisi isamaalisi palu. Eesti hümni laulsid kaasa kõik osalejad.

Kõnesid pidasid Riigikogu esimees Lauri Hussar, Tallinna Linnavolikogu esimees Maris Sild, Nõmme linnaosavanem Karmo Kuri, Naiskodukaitse Tallinna ringkonna Nõmme jaoskonna liige Loone Ots ja ajaloolane Leho Lõhmus. Sõnavõttudest jäi kõlama kindel sõnum: Eesti ei anna enam iialgi alla võõrale vägivallale, eestlased on valmis võitlema oma riigi ja rahva eest võiduka lõpuni! Tõhus riigikaitse on hetkel Eesti jaoks ülitähtis küsimus!


Lõpetuseks juhtis mälestuspalvet Nõmme Rahu Koguduse õpetaja Marek Alveus. Monumendi juurde asetati pärjad ja küünlad. Hoolimata eelnenud tugevast hoovihmast, oli kohale tulnud hulk nõmmelasi. Taevas otsustas pärast sündmuse leinalist algust pisarad kuivatada ja laskis hiilata soojal päikesel.

Loone Ots, fotod Kersti Telve ja Paul Ney

Toimetaja