Nõmme malevkond 103

Reedel 12. novembril tähistas Nõmme malevkond oma 103. aastapäeva piduliku rivistusega, ühtlasi tähistati Kaitseliidu 103. aastapäeva ja anti üle ergutusi parimatele.

Rivistuse võttis vastu Tallinna maleva ja Põhja MKR pealik kolonel Kalev Koidumäe. Õnnitlusteks võtsid sõna kolonel Koidumäe, NKK Nõmme jaoskonna esinaine Signe Steinberg ja Nõmme malevkonna pealik nooremleitnant Paul Ney.