Isade auks ja emade kaitseks!

13214587_1013734742035656_935205693_oÜhiskonna edukaks toimimiseks on oluline, et kõik ühiskonna liikmed annaksid sellesse oma panuse. Ühiskonna tugevuse aga määrab teatavasti iga liikme eesmärgistatud panus sellesse.  On teada, et kett on just nii tugev, kui tugev on tema kõige nõrgem lüli. Kui võrrelda ühiskonda ketiga, siis keti  ühe lülina võime vaadelda perekonda. Võib öelda, et naise roll selles valdkonnas on väga oluline emarollina.

Eesti naised on keskmiselt parema haridusega, kõrge tööhõivega ning samas pühendavad end perekonnale, luues peres tugeva emotsionaalse fooni. Et pakkuda perele kindlust ja turvatunnet, peab ühiskond tagama sama tunde riigis. Kes tagab aga turvatunde peres? Eesti naine on oma olemuselt tugev, kes julgeb võtta vastutust ning leiab endas jõudu jagada end töö ja kodu vahel. Kõike seda on kergem teha, kui ema tunneb end peres kaitstuna.

Kaitseliit, kes tegutseb vabatahtlikkuse alusel, on aga üks olulisi turvatunde pakkujaid riigi tasandil. Tallinna maleva Nõmme malevkond eesotsas pealik Aivar Pilvega aitab tuua Kaitseliitu tutvustavat tegevust peredele lähemale.

5. mail toimus Tallinna Kadaka Lasteaia ja Nõmme malevkonna ühine perepäev „Glehni kevad-dessant 2016“, millega tähistasime emadepäeva ja meenutasime veteranipäeva. Dessant kandis motot Isade auks ja emade kaitseks! Osalesid  üheskoos nii Kadaka lasteaia kui Nõmme malevkonna pered. Ürituse raames tutvustasid pea 40 kaitseliitlast oma igapäevatööd meie riigi kaitsmisel.

Glehni pargis oli ca 2 km raadiuses üles seatud 8 militaarset tegevuskeskust. Ülesannete täitmine nõudis perede koostegutsemist, kiirust, täpsust ja nutikust. Kaido Nurja, Nõmme Orienteerumisklubi juht koostas spetsiaalselt dessandi tarbeks orienteerumiskaardi.

Pered läksid rajale just selle ürituse tarbeks loodud   1924 aasta detsembrimässu järgse aja legendi alusel.

Proovile sai end panna harjutustega nagu punkrielanike neutraliseerimine, põgenemisraja avastamine, luurevaatlus hüljatud laagripaigas, avastatud mässuliste kauguste määramisel, nende sidevahendite hävitamine õhupüssist ja leida edasitee sealt, kust taganeda enam ei saanud. Üheskoos tegutsesid ja otsisid lahendusi osalejad vanuses 10 päeva kuni 80 aastat.

Suurejoonelisele üritusele panid õla alla Kaitseliidu Tallinna malev ja Kaitseliidu kool. Lisaks lõid kaasa Maria Järvise juhitud Noored Kotkaste Nõmme rühm. Nõmme malevkonna seeniorid jagasid dessandi läbi teinud peredele üle 400 portsu sõdurisuppi ja sooja teed.

Igal perel oli võimalus toetada Eesti veterane, soetades endale „Anname au!“ sinilillemärk või tehes annetuse Eesti Vigastatud Võitlejate Ühingu heaks.

Austame oma isasid, kaitseme oma emasid. Üheskoos anname oma lastele juured, et nemad saaksid kasvatada tiivad.

 

Maili Vaarpu
Kadaka lasteaed

Toimetaja