Kaitseliit suusatama!

Läheb käima!!! Juba esmaspäeval! Alates  15.02.2012 kell 13:00PM saab ennast registreerida “Kaitseliit Suusatama 2021” virtuaalvõistlusele, kus võistlus virtuaalne aga suusatamine reaalne.

Siis avaneb ka registreerimise link: https://registreeri.kaitseliit.ee/KLsuusatama21

Nõmmekad, suusad alla!


„Kaitseliit suusatama 2021!“ –  virtuaalsuusatamise juhend:

 1. „Kaitseliit suusatama 2021!“ suusaürituse korraldab Kaitseliidu Peastaap vastavalt käesolevale juhendile. Kaugosalusega „Kaitseliit suusatama 2021“ on alternatiivne läbiviimise formaat KL meistrivõistlustele (seoses kehtivate piirangutega) ja kutsub kogu Kaitseliitu suusatama kaitseliitlase poolt vabalt valitud ajal (15.02.- 01.03.2021), kohas ja suusatehnikas. Virtuaalseks osalemiseks tuleb kaitseliitlasel eelpool määratud ajal iga suusasõit eraldi registreerida.
 2. Eesmärk: Ajavõtt ja suusakiirus ei ole alati olulisim. Tasa sõuad kaugele jõuad põhimõttel selgitame välja kas ekvatoriaalne maakera ümbermõõt, oma müstilises vahemaas 40 075,017 km on läbitav Kaitseliidu koondpanusena või lausa KL struktuuriüksuse sooritusega. KAITSELIIT SUUSATAMA!
 3. „Kaitseliit suusatama 2021!“ virtuaalsuusatamine toimub 15.02.- 01.03.2021.
  1. KL MV virtuaalsuusatamises on nn. kaugosalusega suusasündmus, millel saab osaleda endale sobivas kohas, ajal ja korduvalt. Kaitseliidu, Naiskodukaitse ja noorteorganistatsioonide liige (tegev-, noor- ja toetajaliige) saab enda poolt läbitud distantsid registreerida Kaitseliit suusatama 21 https://registreeri.kaitseliit.ee/KLsuusatama21  loodud digitaalsel platvormil, mis on leitav …
  2. Distantsi valik on vaba ja vastavalt oma võimetele. Eesmärk on nimetatud perioodil registreerida kõik oma läbitud suusakilomeetrid, mis summeeritakse digitaalsel platvormil nii individuaalselt, kui ka struktuuriüksuse arvestuses. Iga „okas“ loeb, see tähendab, et iga kaitseliitlase panus suusakilomeetrites tõstab tema KL struktuuriüksuse asetust võrreldes teiste konkureerivate struktuuriüksustega.  
  3. Distants on lubatud läbida vabalt valitud suusatehnikas ehk suusatada võib nii klassikalises kui ka vabas tehnikas. Keelatud on rikkuda ausa mängu põhimõtteid ehk distantsi läbimiseks auto vm mootorijõul liikuva transpordivahendi kasutamine, mitte suusatades vms moel genereeritud „võltskilomeetrite“ (infodopingu kasutamine) registreerimine ja üleslaadimine. Reeglite rikkumise tuvastamisel ja kinnitamisel on korraldajal õigus osaleja diskvalifitseerida ja määrata KL struktuuriüksusele trahvikilomeetrid (50-300 km, mis arvatakse maha KL struktuuriüksuse kogutud suusakilomeetritest).
  4. Virtuaalsõit ei ole klassikaline võistlus kiiruse ja aja peale, paremusjärjestuse koostamisel arvestatakse määratud perioodil individuaalselt maksimaalselt kogutud kilomeetreid ja võistkondlikult KL struktuuriüksuse poolt kogusummana kogutud kilomeetreid ja liikmeskonna suhtarvu (liikmeskonna koguarvu suhe osalejate arvuga). Individuaalselt genereerib digitaalne platvorm Kaitseliit suusatama 21 https://registreeri.kaitseliit.ee/KLsuusatama21 igale osalejale diplomi koos kogutud suusakilomeetritega (alates 15.03.2021). Individuaalselt selgitatakse kolm (3) kõige rohkem suusakilomeetreid kogunud kaitseliitlast järgmistes võistlusklassides:

3.4.1. KL noored noorem vanuseaste (s. kuni 2011 k.a.)

3.4.2. noored keskmine vanuseaste (s. 2007 – 2010 k.a.)

3.4.3. KL noored vanem vanuseaste (s. 2003 – 2006 k.a.)

3.4.4. KL liikmed põhiklass       (s. 2002 – 1982 k.a.)

3.4.5. KL veteranid noorem vanuseklass     (s. 1981 – 1972 k.a.)

3.4.6. KL veteranid keskmine vanuseklass    (s. 1971 – 1962 k.a.)

3.4.7. KL veteranid vanem vanuseklass  (s. 1961 ja hiljem)

Võistkondlikult koostatakse paremusjärjestus KL struktuuriüksuse poolt kogutud suusakilomeetrite järgi ja osalejate suhtarv liikmeskonnast järgi. Autasustatakse kolme (3) parimat KL struktuuriüksust kahes kategoorias (kogutud kilomeetrid summana ja kaasamise suhtarv). Äramärkimist ja tunnustamist saavad kõik osalevad KL struktuuriüksused.    

 1. Osavõtt KL meistrivõistlustest määratud perioodil (15.02.- 01.03.2021) toimub omal riisikol. 
 2. Terviseohutuse huvides tuleb virtuaalsõidul osaledes hoida teiste inimestega vahet ka järgida kõiki Terviseameti soovitusi. 
 3. Keskkonna hoidmine. Söögipakendite, joogipudelite jms rämpsu loodusesse viskamine on rangelt keelatud! 
 4. Osavõtu registreerimine. Kaitseliit suusatama 21 https://registreeri.kaitseliit.ee/KLsuusatama21 registreerimise link avatakse 15.02.2021 kell 13:00 ja on aktiivne kuni 01.03.2021 kella 23:59ni. Suusakilomeetrite registreerimisel Kaitseliit suusatama 21 https://registreeri.kaitseliit.ee/KLsuusatama21 lingil järgib kaitseliitlane lingil olevaid registreerimise juhiseid, et kõik nõutavad väljad oleks täidetud. Nutiseadme puudumisel ei ole kohustuslik lisada „screenshot´i“ oma nutiseadmest. Ausa mängu reeglid eelkõige!!! Kaitseliitlane registreerib kõik oma suusakilomeetrid vahetult peale sooritust. Struktuuriüksuste spordipealikud või spordi eest vastutavad isikud saavad eraldi õigused järelevalve teostamiseks (kasutaja nimi, parool). Siinjuures veenduvad nad, et registreeritud on KL liikmed. „Anomaaliate“ tekkimisel uurivad nende tausta ja teevad vastavad tähelepanekud korraldajale margus.purlau@kaitseliit.ee 

Registreerimisel jälgida nõutud andmeväljade täpset täitmist, vältida kirjavigu ja kasutada ühte kindlat meiliaadressi.

 1. Osaluseks loetakse ja registreerimist on väärt ka kõik perioodil toimunud suusavõistlused. 
 2. Ajavõtt ja läbitud distantsi fikseerimine toimub osaleja isikliku mõõteseadmega (spordikell, nutitelefon vms) ja/või fikseeritud pikkusega suusaradadel (nutiseadme puudumisel). 
 3. Juhendis käsitlemata küsimused lahendavad korraldaja ja/või KL struktuuriüksuse spordipealik, spordi eest vastutaja.

Paul Ney