Malevapealik Lauri Abel tunnustas Nõmme malevkonda

Nõmme malevkonna üldkoosolekule kogunes üle saja tegevliikme, kes pälvisid malevapealiku kiituse toimeka tegevuse eest.

„Rõõm on teid kõiki siin näha. See on vaieldamatult suurim üldkoosolek, mida ma näinud olen,“ ütles Kaitseliidu Tallinna maleva pealik kolonelleitnant Lauri Abel üldkoosolekul oma sõnavõtus.

NMLVK-yldkoosolek-7-2-2016-DSC_1624
Nõmme kaitseliitlased üldkoosoleku eel saalis

Malevapealik tunnustas Nõmme malevkonda tõhusa tegevuse eest, tõstes esile staabi- ja tagalakompanii kaudu läbiviidavat väljaõpet ning malevkonnaülest laskeõpet, mis toonud häid tulemusi. Samuti toimib Abeli hinnangul malevkonnal hästi kodulehekülg ja sujub koostöö kohaliku omavalitsusega.

„Usun riigikaitse esimesse sambasse, iseseisvasse kaitsevõimesse. Kaitseliit peaks olema esmane kaitsevõimekus,“ ütles Abel. „Kaitseliitlaste, tahtest ja valmisolekust sõltub riigikaitse.“

Abeli sõnul tähendab vabatahtliku kaitseliitlase valmidus teadlikkust oma rollist ja regulaarset osalemist väljaõppel. „Kaitseliidu üksused on sama olulised kui sõjaaja üksused. Nendesse kuulumisel ei ole vahet, mis on vanus, sugu või auaste. Tähtis on, et te olete olemas ja teie kontaktid on uuendatud, et teil on varustus ja te käite väljaõppel. Kõiki kaitseliitlasi saab kasutada kas toetavate ülesannete või põhiülesande täitmisel,“ selgitas Abel.

Nõmme malevkond on väga tegus ning sellest saadakse malevapealiku sõnul ka laiemalt aru. „Hoidke seda,“ soovitas Abel. „Jõudu Kaitseliidu teenistuseks!“

Juba sel aastal võiks meeles pidada, et malevkonna võitlejad osalevad järgmise, 2017. aasta Kevadtormil, ja selleks valmistuda. Toetavaid ülesandeid – sealhulgas objekti julgestamist ja formeerimist – saab harjutada näiteks tänavu aprillis õppusel Hunt. Samuti on kõik malevkonna tegevliikmed oodatud detsembri esimesel nädalavahetusel peetavale õppusele Kodurahu, kus Tallinna kaitseliitlased koos politseiga harjutavad Toompea lukkupanemist.

Staabi- ja tagalakompanii pealik nimetas tänavu malevkonna liikmetele suurematest õppustest veel linnalahinguõppust Keilas juuni kolmandal nädalavahetusel ja septembri esimesel nädalavahetusel Virumaal peetavat Põhjakonna.

Koosolekul võtsid malevkonna tegevuse 2015. aastal juhatuse poole pealt malevkonnapealik ja revisjonikomisjoni esimees. Koosolek arutas ka malevkonna sümboolika kinnitamist ja võimalusi tunnustada kaitseliitlaste pereliikmeid, kes vabatahtlikku tegevust toetanud on.

Maleva põhimäärusest tulenevalt valis üldkoosolek Nõmme malevkonna juhatuse liikme ja asendusliikme. Ümber valiti ka revisjonikomisjon.

Malevkonnapealik märkis, et nõmmekate osalus laskevõistlustel Tallinna maleva võistkondade koosseisus on andnud oma panuse sellesse, et Tallinna malev on Kaitseliidu meister laskmises, tunnustades relvurpealiku tegevust aktiivse laskeväljaõppe korraldamisel. Ka tänavu toimub laskevõistlus Nõmme Snaiper ning malevkonnas jätkub treening väikesekaliibriliste relvadega.

Toimetaja