Malevkonna kovisiooniõhtu Kaitseliidu rollist julgeoleku tagajana

Kaitseliit koondab endast inimesi kõikvõimalikelt erinevatelt elu- ning tegevusaladelt ja patt oleks seda mitmekesisust rakendamata jätta. Kovisiooniõhtud on Nõmme malevkonna üks pikaajalisemaid traditsioone, kus malevkonna liikmed või külalised väljastpoolt saavad tööpäeva õhtuti mõne tunni jooksul jagada oma huvitavaid mõtteid, teadmisi või oskusi kaasmalevkondlastega.  Seekordselt kovisiooniõhtul arutleti Kaitseliidu rolli üle julgeoleku tagajana.

Üle poolesajapealise publiku ette olid omi mõtteid jagama tulnud major Iivo Heilo Kaitseliidu Peastaabist ning vanemkomissar Priit Saar Politsei- ja Piirivalveameti kriisiohjebüroost. Esimene tutvustas lubatud piirides Kaitseliidu “rohelist” kontseptsiooni ning funktsioone sõjaajal, teine keskendus oma ettekandes aga rohkem hetkesündmuste taustal üha tõenäolisemale “hübriidsõjale” ning “mässusõjale” ja Kaitseliidu rollile sellistes sõjalises mõttes “hägustes tingimustes”. 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Millal ikkagi võib kaitseliitlane relva kasutada? Millised ootused on politseil Kaitseliidu suhtes ja millised seadusepügalad neid ootusi tagavad? Kuivõrd tihe on koostöö erinevate jõustruktuuride vahel ning kuidas toimub üleminek rahuajalt kriisiajale ning sealt sõjaajale ja kuidas kaasatakse kogu selles eskalatsioonis lihtne kaitseliitlane? Need olid punktid, mis pakkusid küsimusi ja väiksema ringi arutelusid veel hiliste õhtutundideni, mis näitab, et teema on aktuaalne ning infovajadus sellise valdkonna kohta suur.

 

 

 

Nõmme