Malevkonna suvepäevad

kollaažNõmme malevkonna suvepäevad peeti jaaniööl ja sellele järgneval päeva Läänemaal UusKalda puhkekülas. Üritusele olid kaasatud ka pereliikmed,et neid tänada “armu” eest, mis laseb nende elukaaslaseid, isasid/emasid Kaitseliidu tegevustesse panustada ning et kompenseerida veidikenegi panustajatele lahusoldud aeg koosolemisega.

Jaanipäeva juurde käib ikka söök ja jook ja mängud. Mänge peeti eraldi lastele kõikides vanusegruppides, meestele ja naistele. Lapsed võtsid üksteiselt mõõtu saapa heitmises, paarispüksi jooksus ning  täpsusviskes. Auhinnalisele kohale tulnud said vääristatud värvi- ja lugemisraamatutega ning unustamatu emotsiooniga.

Soovoliniku olemasolu riigis õigustas ennast. Korraldajad püüdsid meestel ja naistel vahet teha kuid õnneks on kaitseliitlane riigitruu ja juhtis õigeaegselt eksimusele tähelpanu. Nii heitlesid kõik köieveos ning  kuuli kaugeletoimetamise heitevõistluses Kaitseliidu auhindadele. Kellel sellest väheks jäi sai panustada mitteformaalses spordis mitteformaalsetele auhindadele.

Ka sööki ja jooki jätkus ära minemiseni. Kõik oli nagu muiste: söök ja jook ei tohi lõppeda.

Sügava hämaruse saabudes pandi, keskpäeval presidendi poolt süüdatud tõrvikust saadud leegist, põlema Jaanituli. Tuli saabus meie lõkkeplatsile Tallinnast plekkümbrises õueküünlas. (au ja kaastunne autojuhile). Sellest süüdatud lõke põles varaste hommikutundideni hoides valge öö veelgi valgemana.

Üritust rahastati maleva ja malevkonna vahenditest ning osalenute sõnul võiks sellistest koosveetmistest saada traditsioon.

 

 

Toimetaja