Malevkonna üldkoosolek 2013

 

parempilt

07.04.2013 kogunesid Nõmme malevkonna liikmed iga-aastasele üldkoosolekule. Registreerimislehtede põhjal võttis koosolekust osa (koos volitustega) 120 Nõmme malevkonna tegevliiget. Kohaletulnutele esitati malevkonna juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded 2012 aastal tehtust ning kinnitati revisjonikomisjoni aruanne. Luurerühma ülem kõneles väljaõpet pärssivatest asjaoludest ning Kaitseliidu lähiaja arengusuundadest ja malevkonna rollist ning tegevusraamist arengukava ellurakendamisel rääkis malevkonnapealik Aivar Pilv.

Seoses 01.04.2013 kehtima hakanud Kaitseliidu seadusest tulenevalt valis üldkoosolek kolm malevkonna juhatuse ja kolm revisjonikomisjoni liiget. Juhatuse valitud liikmed on Kert Meidra, Margus Laar ja Arno Kuusik. Revisjonikomisjoni uuteks liikmeteks said Valdek Kamp ning Heinar Vagiström.

Tulenevalt Kaitseliidu Põhikirjast on malevkonna organid malevkonna pealik, malevkonna juhatus, malevkonna üldkoosolek ja malevkonna revisjonikomisjon.

Toimetaja