Nõmme malevkonna üldkoosolek 2021

Selle pildi alt-atribuut on tühi. Failinimi on 20210606_172132-1024x498.jpg
brig-kin Riho Ühtegi

Koroonapiirangute leevendamine on toonud võimaluse jätkata ka Kaitseliidus, lisaks kriisiaegsetele ametiabitegevustele ja valitsuse määruse erisusega lubatud riigikaitselisele väljaõppele, kollegiaalsete organite töö ning “pehmete väärtuste” kandmisega. Pühapäeval kogunes Nõmme malevkonna üldkoosolek, et kuulata möödunud aasta kokkuvõtteid ning valida endale uued juhatuse, revisjonikomisjoni ja esindajatekogu liikmed.

Samuti esinesid ettekandega Tallinna maleva järgmise aasta plaanidest malevapealik kol Kalev Koidumäe ning Kaitseliidu kui terviku uutest suundumustest Kaitseliidu ülem brig-kin Riho Ühtegi. Viimase kõige olulisem sõnum oli, et IGALE kaitseliitlasele tuleb leida organisatsioonis roll ning et mitte ainult “püssid ja padrunid” ei võitle, vaid igaühe kohus on mõelda, kuidas MINA saaksin endal olemasolevaid vahendeid agressorile vastu hakkamiseks kõige paremini ära kasutada. Kaitseliidu eesmärk ei ole toota ainuüksi Kaitseväele lisaressurssi vaid kasutada ära “koduväljaku eelist” ning mõelda väljapoole traditsioonilisi regulaarvägede toimimismehhanisme.

kol Kalev Koidumäe

Toimetaja