Nõmme malevkonna üldkoosolek

Pühapäeval 27.märtsil toimus Nõmme malevkonna üldkoosolek. Külaliseks oli kutsunud Rainer Saks rääkima Ukraina sõjast veidi laiemas vaates, kui puhtalt sõjaline, ning VF agressiooni tagamaadest ja võimalikest arengutest. PõMKR ja Tallinna maleva pealik kolonel Kalev Koidumäe andis ülevaate selle aasta Tallinna maleva väljaõppe- ja tegevusplaanidest, ning maleva noorteinstruktor Liis Aadla tutvustas võimalusi malevkondlastel tegelemaks noortekotkaste ja kodutütardega, seega valmistamaks ette tulevasi kaitseliitlasi ja naiskodukaitsjaid. Nõmme malevkonnas on mitmeid aktiivseid noortejuhte aga alati oleks neid veel juurde vaja.

Koosoleku ametlikus osas anti aru, tutvustati plaane, valiti ametnikke ja esindajaid, võeti vastu otsuseid, ehk siis tehti kõike seda, mis ühe elujõulise organisatsiooni toimimiseks vaja on.

Koosoleku vaheajal ja pärast seda oli võimalus relvavendadega suhelda ja muljetada, keha kinnitada, ning osaleda Kaitseliidu seltskondlikus tegevuses.

Paul Ney