Nõmme Snaiper 2015 võitja selgunud!

Algrivistus
Algrivistus

18. oktoobri varahommikul kogunesid Nõmme malevkonna liikmed Männiku lasketiiru, et võistelda Nõmme malevkonna laskevõistluse Nõmme Snaiper tiitlile.

Võistlema asus 17 laskurit. Õppuse Kotkalend 2015 ning erinevate koolituste tõttu pidi võistlusel osalemisest kahjuks loobuma kümmekond võitlejat, mistõttu oli osalus võistlusel üldisest keskmisest pisut väiksem. Päev oli pilvine ja tuuleta, mistõttu ei saanud keegi oma lasketulemuste osas peituda ereda päikese või mussoontormi taha.

Traditsiooniliselt alustati laskevõistlust klassikalise 3×10 (lamades, põlvelt, püsti) normitäitmise harjutusega. Lasti kahes vahetuses. Üllataval kombel lasid kõik osalejad tugevalt alla oma võimete, ju päev oli lihtsalt selline. Ometi joonistus selgelt välja esikolmik, kelle tulemused mahtusid 4 silma sisse (268 s; 267 s; 264 s.), edasi oli juba natuke tühja maad.

Drill
Relvadrill

Järgides varasemate aastate joont ning, et mitte anda eelist kogenud „täpitoksijatele“, siis teine laskeharjutus oli ebatraditsiooniline. Nõmme malevkond on uueks laskeväljaõppeliseks suunaks valinud praktilise laskmise suunitluse ning üritab lahti saada pelgalt statsionaarse sihtmärgi laskmisest. Seetõttu oli teise laskeharjutuse märksõnaks liikuv sihtmärk. Laskur pidi tabama 50 m pealt liikuvat sihtmärki, mis „ilmus ja kadus“ kaks korda. Seejuures laskur võis sooritada nii mitu lasku, kui suuteline oli. Iga tabamus mistahes sihtmärgi piirkonda tõi täiendavad 10 punkti.

Eriti napiks ja põnevaks kujunesid 1. Ja 2. ning 3. ja 4. koha duellid. Esikoha lõpptulemus oli 308 silma, teise koha 307 silma vastu ning kolmanda koha tulemus 275 silma neljanda koha 274 silma vastu.

LÕPUPROTOKOLL

Emedalid
Kulda ja karda
Esikolmik
Esikolmik

 

 

 

 

 

 

Allüksuste arvestuses võitis Staabikaitserühm, kes oli ühtlasi arvukaima osalejaskonnaga allüksus.

EParim allüksus
Parim allüksus

Nõmme malevkond propageerib jätkuvalt laskesporti ning üritab luua võimalikult palju võimalusi erineva laskespordiga tegelemiseks. Käesoleval ajal on võimalik osaleda väikesekaliibrilise lasketreeningul, toimuvad püstoli-ja automaadi laskepäevad ning uue suunana implementeeritakse praktilist laskeoskust. Täiendavalt on võimalik liituda IPSC laskespordiklubidega ning läbida IPSC turvakursus. Täpsem info ning kõikvõimalikud ettepanekud laskeasjanduse edendamiseks relvur@malevkond.ee

Elagu Nõmme!

Toimetaja