Päästekoerad ja salakirjad Nõmme Kodutütarde õppepäeval

IMAG0917Nõmme Kodutütardel on tradistioon kord kvartalis pidada rühmalaagrit või suuremat õppepäeva. Nii juhtus ka 30.novembril, kui Plangu õppeklassi kogunes ligi 20 uut ja kauem osalenud liiget noorte rühmast. Ülejäänud osa noori osales Pääslase matkal.

Õppepunkte oli kokku 7: päästekoerad, tuletegemine ja katelok, sõduri varustus ja meeskonnatöö, Kodutütred, salakirjad, asimuut ja kaart, esmaabi. Punktide läbiviijad olid lapsevanemad, rühma toetajad, Nõmme kaitseliitlased ja salga-ning rühmavanem. Kõige populaarsem ja lemmikpunkt oli päästekoerte punkt, kus rühma noorte vanemad viisid läbi tutvustuse ja praktilise tegevuse koos 4 päästekoeraga, milles seisneb nende töö ja kuidas nad treenivad. Praktilises harjutuses peideti lapsed maastikule ja koerad tulid otsima. Arutelus sai ka alguses koostöö, kus Nõmme rühma noored aitavad koeri treenida, osalevad otsimisharjutustel, et koerad saaksid oma haistmis-ja ostimistoskust treenida.

IMAG0914Peale õppepunkte söödi lõunat ja mindi Nõmme spordikeskuse ja Glehni lossi ümbrusesse valikorienteerumise rajale 3-4 liikmelistest võistkondades. Kõige tublimad korjasid 10-st punktist 7 punkti.

Õppepäev lõppes noorsoopolitseiniku vestluse ja videoklipiga, mis mõjutustega satuvad noored seadusesilmaga pahuksisse ja miks saab juhtuda Haapsalu taolised õnnetused.

Päeva võttis kokku rivistus, kus kõiki noori tunnustati väikese magusa ja tunnistusega osalemise kohta, lisaks tublimad orienteerumise tiimid said lisa auhinna.

Suur tänu rühmavanem Katriinile, abidele Mari-Anna, Evelinile ja Marilinile, salgajuht Ayrtonile, Silverile ja Liisbetile, vanematele Margotile ja Mairele, Nõmme malevkonna liikmele Rainile.

Järgmine õppepäev toimub juba uuel aastal samuti rühmalaager.

Nõmme rühma Kodutütred soovivad kõigile ilusat advendiaega ja küünlasära südamesse.

Toimetaja