Tagalarühm Keila lahingutes

Võidupüha ja väljateenitud suvepuhkuse eel osales Nõmme malevkonna tagalarühm Keila linnalahingu õppusel. Täiendatuna teiste nõmmekate poolt täideti seekord kaitsval poolel jalaväerühma rolli.

Lahingud Keila linnatänavatel osutusid küll keerukateks ja väsitavateks, aga sellele vaatamata said rühmale määratud ülesanded täidetud – tagalarühma vastutusala jäi hõivamata ning vastast viivitati ning suunati sinna kuhu vaja. Ka õigeaegne väljatõmbumine ning positsioonide hõivamine ja kindlustamine Keila tööstualal läksid edukalt.

Viimane neist läks võib-olla isegi liiga edukalt, kuna ründavatel üksustel ei õnnestunud tabava kuulipilduja- ja automaaditule tõttu tagalarühma kontrollitavatesse hoonetesse sisse murda, sinna rajatud kaitsesüsteemidest läbimurdmisest rääkimata.

Keila õppus andis lisaks vaheldusele ja põnevusele üksusele kindlasti palju juurde ka väljaõppe mõttes – patrullid ning lahingtegevus hoonestatud alal on ka tagalarühma ampluaas vajalikud oskused. Nende teemadega puutub rühm kindlasti kokku edaspidigi, ja miks mitte järgnevate aastate Keila õppustel!

Suvepuhkuse järel algab tagalarühma aasta teine väljaõppepool augustis muuhulgas laskeoskustestiga ning septembris ootab üksust juba Põhjakonn. Vaheldusrikast ja aktiivset tegevust jätkub ka aasta viimastesse kuudesse.

PS. Staabikaitsjad, mis kapituleerumine? Tagalarühm ootas ENDEX’ni oma vastutusalasse külalisi, kes küll kahjuks paarist ebaõnnestunud katsest ja neile järgnenud kiirest eemaldumisest rohkemat ei suutnud.

Toimetaja