Tagalarühm varitsustes

Teist aastat järjest harjutas tagalarühm veebruaris motoriseeritud rännakut (ja etteruttavalt – see ei jää ka kindlasti viimaseks korraks). Talvised teeolud annavad väljaõppele juurde, tehes masinatega liikumise märksa keerulisemaks ning veeretades kolonni teele erinevaid olukordi, mida üks masinatel liikuv üksus peab oskama kiiresti ja sujuvalt lahendada. Nii ka seekord.

Õppus algas reedel rännakukäsu saamise, eriolukordade ning varitsusvastaste drillide kiire meeldetuletuse ning tehnika ja varustuse rännakuks ettevalmistamisega. See tagas ka selle, et laupäeva varahommikul kadus tagalarühma kolonn Plangust üsna pea pärast viimaste võitlejate relvaruumi saabumist. Seekord võttis kolonn suuna Soodlasse legendiga sooritada maastikuluure oma paiknemisala jaoks, hoidudes samal ajal vastase varitsustesse sattumisest. See viimane, tõsi küll, ei õnnestunud kohe kuidagi – aga seda vastavalt õppuse plaanile. Selgeks sai ka see, kuhu kadusid reedel Plangust valgetes kostüümides ja suuski masinatele pakkivad malevkonnakaaslased.

Teeolud

Soodla harjutusväli tervitas saabunud kolonni libedate teede ning kohati endiselt põlvini lumega kaetud metsaalusega. Õige pea, pärast esimese kaardiluurel tuvastatud asukoha üle vaatamist ning seal harjutatud kolonni ümberkeeramist (ja natuke plaaniväliselt, aga teemasse sobivalt, ka kinnijäänud masina väljasikutamist), tervitati tagalarühma ka “aupaukudega” automaatidest ja kuulipildujast. Sellele omakorda järgnes kolonni jalastumine ning vasturünnak. Esimesel korral küll võib-olla veidi rabedalt ja lume paksusest tingitult aeglaselt, nii et pärast esmast tulelööki suuskadel eemaldunud vastast rühmal siduda ja hävitada ei õnnestunud. Aga mis kehvasti, see uuesti. Ja nii päeva jooksul korduvalt. Järjest kiiremaks muutunud rühma tegevuse vahele mahtus ka lõuna juba korralikult soojendava päikese käes. Tundub, et kevad pole enam kaugel.

Tagalarühma oodates

Vaatamata vastase vilunud tegutsemisele varitsustes ei jäetud talle aga kogu võidurõõmu. Ohtlike alade ülekontrollimist harjutades avastatigi kolonni ootav varitsus ning sunniti see ka eemalduma ilma tagalarühma tehnikat kahjustamata. Intensiivne päev lõpetati kahe üksuse vastastikuse tagasisidega, kus nii varitsejad kui ka varitsetavad jagasid oma tähelepanekuid ning said teise poole tegevusega lähemalt tuttavamaks.

Tagalarühma aktiivne väljaõpe jätkub ka edaspidi – juba üsna pea harjutatakse üle erinevaid elemente rühma julgeoleku tagamisel ning jätkuvad regulaarselt toimuvad relvadrillid. Märtsis toimub ka rühma järgmine laskepäev (selle aasta teine kokku kuuest), kus seekord vahelduseks taktikalisematele laskmistele lühematelt distantsidelt keskendutakse hoopis pikematele.