Tankipurustajate erialaväljaõpe jätkub ka koostöös brittidega

Juba kahel kolmapäeval on Tankipurustajad kohtunud siinse briti kontingendi TT-rühma võitlejatega, et luua alus regulaarseks väljaõppealaseks koostööks ning kasutada liitlaste Eestis olekut ka Kaitseliidu (sh Tankipurustajate) jaoks maksimaalselt ära selleks, et jagada vastastikku kogemusi ja õpetusi.

Kaevunud ja varjatud

Kui esimesel kohtumisel olime peaesinejaks meie, et anda brittidele ülevaade meie struktuurist, varustusest, väljaõppest ja taktikast, siis 12.05. oli nende kord. Juba eos lepiti kokku, et me ei vaja juba ammu mingit elementaarõpet, vaid meid huvitavad täiendavad „tips and tricks“, mida lisada oma senisesse kogemuste baasi. Nii näitasid briti kamraadid meile mõningaid varjatud positsiooni rajamise võimalusi, mille järel oli teemaks TT kasutamine linnalahingus.
Regulaarseid kokkusaamisi eelnevalt kokku lepitud teemadel on plaanis korraldada kord kuus, sh on kavas nädalavahetuse väliõppused keskpolügoonil, kuhu britid kaasavad vastutegevuseks ka oma soomuse. Tõotab tulla põnev aasta ning loodame, et miski seda ei riku…

Huvitava seigana toon viimasest kohtumisest esile selle, et kui brittidelt küsiti, et kas nende arvates on Eesti maastik rohkem „tankimaastik“ või „tankitõrjemaastik“, oli vastus, et kindlasti tankitõrjemaastik ja nemad tankitõrjujatena on meile selle pärast kadedad. Oleksin isegi…

TT asustatud punkti kaitsel

Tankipurustajatega liitumise huvi korral kirjuta raigo@adepte.group ja see liigub õigesse kohta.

Tankipurustajad

Raigo Sõlg