Töllu Rusikas 2020

23.-25.oktoobril toimus Saaremaal Leisi ja Karja aladel järjekordne, juba traditsiooniline ja TT-keskse õppusena ka ainulaadne Töllu Rusikas, mille eestvedajate hulgas on algusest saadik olnud ka Tankipurustajad.

Kui eelmisel aastal peeti muu hulgas Prantsuse soomuse ja tanktitõrjujate osavõtul maha sisuliselt kompanii mastaabis lahingud ning kogu ettevõtmine sai ka meedias suurt kajastust (vt näiteks https://www.youtube.com/watch?v=9ze7WkbfweQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR0wJBKqzPSGvgQLWMYuTHrZ8cnOsJZ2WXJPx5M8DkUVmHfS_6M77l2vdy4), siis sel aastal otsustasid korraldajad natuke tagasi tõmmata ning keskenduda erinevate elementide täiendõppele ja kogemuste vahetamisele, et järgnevatel aastatel veelgi parema taktikaga soomust purustada.

Positsioon Töllu Rusikal
Kamraade varjumisel aitamas

Maastikuluure ja vastase analüüs

Esimene harjutus oli „kompaniiülema“ käsu järel varitsuspositsioonide väljaluuramine kästud alal ja lahingplaani koostamine, tehes sealjuures ka vastase analüüsi. Uudseks (ja loodetavasti uusi kogemusi andvaks) tegi seekord ülesande see, et iga meeskonnaülem pidi oma meeskonnaga välja luurama kogu rühma positsioonid ning koostama lahingplaani kogu koosseisu, mitte ainult oma relva jaoks. Ehk siis, iga meeskonnaülem astus selles ülesandes rühmaülema rolli. Et luureülesanne lõbusam oleks, käis luurel olijaid välja peilimas ka Õhuväe kopter. Meeskondade kiituseks tuleb öelda, et kedagi peale helkurvestides instruktorite ei tuvastatud.

Positsiooni rajamas

Etteantud aja möödudes said meeskonnad võimaluse luurel nähtut omavahel arutada ja kaardile kanda ning seejärel esitleti ükshaaval oma lahingplaane „kompaniiülemale“, kes päriselus on tankitõrjekahurirühma ülem. Samuti mängiti TEWT-ina (vastast liigutas seal instruktor J.Z.) iga plaani puhul läbi mõned võimalikud olukorrad, kus ettekandjatel tuli oma plaani headust kaitsta ja jooksvalt seda kaardil ellu viia.

„Kompaniiülem“ valis igast plaanist endale sobivad elemendid, muutus tagasi selleks, kes ta on – rühmaülem – , koondas tema arvates parimad palad enda plaaniks ning andis seejärel lõpliku käsu positsioonide hõivamiseks ja valmisolekuks.

Maskeerimine

Relvameeskonnad liikusid välja maastikule ning seejärel algas üks kesksemaid selle aasta õppe osi – positsioon ja muidugi ka võitlejad tuli maskeerida selliselt, et seda ei oleks võimalik tuvastada ei tavapäraste vaatlusvahenditega (binoklid, droon) ega ka termovaatlusega maalt (Javelini CLU-d) ja õhust (Õhuväe kopter). Tankipurustajad, kes lisaks instruktoriteks olemisele pidid hiljem etendama ka vastast, jälgisid (siis veel sõbraliku üksusena) maskeerimisprotsessi juba selle käigus ning jagasid termovaatluse tulemusel lahkelt soovitusi. Õhuväe kopter nii sõbralik ei olnud – vastavalt õppuse plaanile oli tema kui vastase ülesanne otsida vastast nii maskeerumise algfaasis kui ka lõppfaasis ning see võttis kindlasti oma osa niigi napist antud ajast.

Õppuse kava järgi kästud ajaks oli igatahes kõik valmis ning kõik vaatlejad andsid tehtud tööle kõrge hinnangu – tol hetkel ei näinud maskeeritud positsioone ei maalt ega õhust, ei niisama vaadeldes ega ka termokaameratega. Tubli töö!! Hea maskeerumine on tankitõrjuja edu (loe: elu) pant või vähemalt suurem osa sellest.

Lahingute faas

Läbi viidi kolm erinevat taktikalist harjutust koos põhjaliku peilimisega. Vajab ehk märkimist, et kuigi vastast mängisid Tankipurustajate maasturid, siis Tankipurustajate autojuhid on soomuse taktikas juba üsna haritud (olude sunnil oleme ju tihti sunnitud harjutama nö iseenda vastu) ning oskavad neid olukordi ette kuvada küll ega sõida vaid lollilt ja aeglaselt mööda suurimat teed. Tõukamine, kiire sõit varjest-varjesse, vaatlussektorite jaotus, masinatevaheline koostöö jne ei ole meile enam uus teema.

Kohtumine vastasega
Tagasiside

Reklaamipaus: Oleme vastase soomusüksuse mängimiseks mõistliku tasu eest kõigile pakkumistele avatud! 😉 /Reklaamipausi lõpp/

Neis kontaktides selgus, milles oldi planeerimisel head ja milles mitte. Iga viga maksti valusasti kätte ja iga hea otsus tõi ka sisse nagu ikka.

Arvasite, et nüüd alles läheb põnevaks? Ei, detailidesse ma ei laskuks – see on tankitõrjujate omavaheliste kogemuste jagamise teema. Igatahes osalenud on nüüd loodetavasti palju targemad kui seni.

Tankipurustajatega liitumise huvi korral kirjuta raigo@adepte.group.

Tankipurustajate ninamees

Raigo Sõlg