1941. aasta juuniküüditamise mälestuspäev Pääskülas

14. juunil korraldas Nõmme linnaosavalitsus koos Kaitseliiduga Pääsküla jaamas küüditatute monumendi juures mälestustseremoonia. Lehvisid Eesti, Nõmme linnaosa, Kaitseliidu, Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde lipud. Tallinna Politseiorkestri esituses kõlas Heino Elleri „Kodumaine viis“ ja teisi isamaalisi palu. Eesti hümni laulsid kaasa kõik osalejad.

Ma ei unusta sind

13. juuni õhtul jätkas Nõmme Naiskodukaitse taas ilusat, kuid kurba traditsiooni. Kõigis Nõmme raudteejaamades seoti nähtavatesse kohtadesse mustvalged mälestuslindid, meenutamaks 1941. aasta juuniküüditamise 83. aastapäeva. Sidujad olid Naiskodukaitse, Kaitseliidu, Noorte Kotkaste ja Kodutütarde esindajad.

Tseremoonial osales linnaosa vanem Karmo Kuri koos tütrega.