Kohtumised Keskpolügonil

Rännakul

Jätkuvalt lumisel märtsinädalavahetusel toimetasid Keskpolügonil mitmed Kaitseliidu üksused, nende hulgas ka Nõmme malevkonna tagalrühm. Seekord harjutati varitsusvastast tegevust motoriseeritud rännakul. Õpitu järgiproovimiseks sobis kui rusikas silmaauku see, et samal ajal harjutasid meie kaasvõitlejad staabikaitserühmast varitsuste tegemist.

 

Õpitut harjutades

Tagalarühma õppuse esimene pool möödus erinevate varitsusvastaste drillide saatel ja seejärel sai õpitut-harjutatut kohe ka järgi proovida. Laupäeva teises pooles ning pühapäeval kohtuski tagalarühma kolonn korduvalt staabikaitserühma jagudega. Nagu ühe kompanii üksustele kohane, jäi seis sõbralikult viiki ning väljaõppe vaatest võitsid kõik.

 

Kohtumine staabikaitserühmaga

Et ka öösel igav poleks, oli tagalarühm lahkelt nõus sellega, et teised alal olevad Kaitseliidu üksused saaksid harjutada ala- ja objektiluuret. Ka selle tulemusena toimus metsa all paar kohtumist erinevate üksuste vahel, aga pühapäeva hommikuks olid kõik oma öised eesmärgid saavutanud ning üksused said ennast koduteele sättima hakata – kes läbi vastase poolt hõivatud ala, kes selle ala hõivajatena. Järgmisel pikemal õppusel, Hundil, oleme jälle kõik ühel poolel ja ühe väljaõppe nädalavahetuse võrra paremad.

Toimetaja