Noorte kotkaste Nõmme rühma väljaõppelaager 25-27.03.2016

Sel korral otsustasime laagris keskenduda põhiliselt ühele asjale- luurele. See on üks väga oluline punkt alati patrullvõistlustel ning tavaliselt jääb meil omal võimekust puudu, et seda korralikult õpetada. Sel korral tulid meile laagrisse appi Kalevi Jalaväepataljoni ajateenijad. Kaks nooremseersanti olid koos meiega laagri algusest peale ja täitsid mitmeid erinevaid rolle.

Fotonäitus Tallinna Kadaka Lasteaia ja Nõmme malevkonna ühistest tegemistest 2015 – 2016

üld suurAlates 18. märtsist  on Kaitseliidu Tallinna maleva õppehoones üles seatud näitus Nõmme malevkonna ja Kadaka lasteaia ühistest tegemistest kahe viimase aasta jooksul. Fotodel kajastuvad ühised väljasõidud loodusesse, suusaretked, vabariigi aastapäeva tähistamised ja telgiprojekt, mis on leidnud üleriikliku tunnustuse „Keskkonnakäpa“ võistlusel.

Selle näitusega soovime tänada kõiki Nõmme malevkonna liikmeid, kes on pühendanud oma aega ja ressursse, et tutvustada oma tegemisi  Kadaka lasteaiaperele.

Staabikaitsjad varitsuses

DSC_1894

Rakmed ca 10 kg, seljakott ca 20 kg, relv ja laskemoon ca 10 kg, riided ning kiiver ca 5 kg, toit ca 5 kg, Kokku varustus igal võitejal seljas ca 50 kg jagu + erialameestel veel kuulipilduja või tankitõrje granaadiheitja, kumbki üle 10 kg.  

Kohtumised Keskpolügonil

Rännakul

Jätkuvalt lumisel märtsinädalavahetusel toimetasid Keskpolügonil mitmed Kaitseliidu üksused, nende hulgas ka Nõmme malevkonna tagalrühm. Seekord harjutati varitsusvastast tegevust motoriseeritud rännakul. Õpitu järgiproovimiseks sobis kui rusikas silmaauku see, et samal ajal harjutasid meie kaasvõitlejad staabikaitserühmast varitsuste tegemist.

 

Õpitut harjutades

Tagalarühma õppuse esimene pool möödus erinevate varitsusvastaste drillide saatel ja seejärel sai õpitut-harjutatut kohe ka järgi proovida.

Tankipurustajad Kloogal linnalahingut õppimas

Sedapuhku harjutasid Tankipurustajad suurema lahingüksuse koosseisus võitlust hoonestatud alal (tuntud ka linnalahinguna). Harjutati tavaliste jalaväelastena, st meie tavapärast raskemat relvastust kaasas polnud. Õpet jagasid Soome instruktorid ja soomlaste koolitatud KL instruktorid.

Teemadeks olid muu hulgas liikumistehnikad, nurkade avamine, hoonetesse sisenemine ja ruumide puhastamine.

püsimise nimel… EV 98

IMG_4300Eesti Vabariigi aastapäev on iga-aastane suursündmus. See on riigi sünnipäev, millega kaasnevad pidustused, üritused, tähistused kodudes, töökohtades, asutustes, institutsioonides jne. Kaitseliitlase roll selle tähtpäevaga seoses on mitmekülgne. Kodus on ta pereliige, töökohas kolleeg, kaitseliitlasena riigi esindaja. Seda viimast rolli täitsid Nõmme malevkonna liikmed sellel aastal nii kostilisena kui ka kostitajana.