Nõmme malevkonna üldkoosolek

Viimasel malevkonna üldkoosolekul tutvustasid Tallinna Kodutütarde ringkonnavanem Merike Kasemets ning meie malevkonna liige Carolina Sildam noortejuhi tööd. Kutsuti üles panustama noorte väljaõppesse ning ka noortejuhi rolli täitmisele, sest Tallinnas on palju piirkondi, näiteks Mustamäe ja Haabersti, mis vajavad katmist. Küsimusi tekkis palju, näiteks kui palju aega see kõik vabast ajast võtab, kuid see jääb noortejuhi enda otsustada, kuna rühm peegeldab tema isiklikku nägemust.

Peale esitlust alustasime üldkoosolekuga. Räägiti läbi eelmise aasta revisjonikomisjoni kokkuvõte. Liikmemaksude osas oleme väga heal tasemel. Ühehäälselt valiti tagasi malevkonna juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmed, kelle ametiaeg oli lõppenud. Arutati ka Nõmme malevkonna tulevasi plaane.

Tekst: Carolina Sildam Pilt: Maria Rillo

Toimetaja