Nõmme malevkond tähistas 100. sünnipäeva

Tallinna maleva Nõmme malevkonna 100. aastapäevapidu toimus traditsiooniliselt 12. novembri õhtul sümboolses paigas – Nõmme asutaja Nikolai von Glehni lossis.

12. novembril 1918. aastal loodi Eesti Kaitse Liidu Nõmme osakond ja nüüd sellel tähtsal päeval, täpselt sada aastat hiljem, kogunes aastapäevanumbrist arvuliselt pea kaks korda suurem seltskond peomeeleolus kaitseliitlasi ja nende kaaslasi ajaloolisse lossi seda olulist juubelit tähistama.

  

Malevkonna pealiku major Rando Kruusmaa avakõnele järgnes kindralmajor Kiili tervituskõne, mis rõhutas kaitsetahte olulisust, mille puudumise üle nõmmekad kuidagi kurta ei saa. Järgnes malevapealiku kol-ltn Janno Märgi tervituskõne ning vaba mikrofon, kus kõik soovijad nõmmekaid õnnitleda said.

Nõmme malevkonna pealik toonitas Kaitseliidu olulisust ja mõtet mitte ainult kaitseväe sõjaaja üksuste tagajana, vaid relvakandmise kõrval ka pehmete väärtuste eest seisjana. Eriliselt rõhutas major Kruusmaa koostööd kohaliku omavalitsuse ja Nõmme teiste vabatahtlike organisatsioonidega, sh toetuse osutamine rabajooksul, Nõmme laulupeo korraldamine, lasteaedade ja koolide külastamine jpt. Kol-ltn Janno Märk nimetas Nõmmet otsekui eraldi Tallinna eriüksuseks, tunnustades Nõmme malevkonna väga eripalgelist ja mitmetasandilist tegevust Kaitseliidus. Oma aktiivsusega annavad tema sõnul nõmmekad silmad ette paljudele suurematele üksustele ja väikematele malevatelegi. Kpt Rein Luhaorg palus minutiks leinaseisakuga mälestada meie seast lahkunud kaitseliitlasi, kelle panus aga elab edasi ja aitab meil oma teed käia. Oma headele Nõmme naabritele kinkis kpt Luhaorg Lääne malevkonna sümboolikaga õllekannu (mis paraku oli tühi). Naiskodukaitse Nõmme jaoskonna esinaine kpr Jette Karmin kinkis nõmmekatele aga sümboolse tammepuu, mis kevadel üheskoos ühisele koduterritooriumile Plangu tänavale istutatakse.

 

 

 

Pärast külluslikku kehakinnitust oli aeg malevkonna poolt tunnustada neid, kes teistest enam tegevustes kaasa löönud ja panustanud. Olulise uuendusena anti sel aastal esimest korda välja ka Aare Nõmme ja Raigo Sõle eestvedamisel ellu kutsutud Nõmme Risti Tänumärki kaitseliitlaste kaaslastele (https://malevkond.ee/malevkond/nomme-risti-tanumark/), tunnustamaks nende toetust Nõmme Risti laureaatidele ennastsalgava kaitseliidu tegevuses osalemise võimaldamiseks. Pole sugugi kerge kohaneda ja olla mõistev ning toetav, kui abikaasa ja/või pereisa lugematutel nädalavahetustel või muil ootamatuil aegadel pole kodus pere juures, vaid täidab vabatahtlikuna kohta Kaitseliidu ridades. Au neile kodudele, kes kaitseliitlasel minna lasevad ja teda soojalt tagasi ootavad. Sama mõtte tõi oma lühisõnavõtus esile ka dr Istvan Lakatos.

  

Harvad leidub üritusi-seltskondi, kus on nii palju eri eas ja eri elualade inimesi ühel nõul ja meelel ühise asja eest seismas, kui Kaitseliidus. Läbilõige sellest vennatundest oli näha ka peosaalis, kus laudade ümber seisid kobaras koos särasilmsed ärksameelsed noored, kõrval väärikad hallpead, sekka nooblid härrad-prouad ja esinduslikud sõjaväelased. Aga mis seal imestada ongi: meie ühine asi on ju meie isamaa, meie Eesti, kelle kestmiseks ja hüvanguks Kaitseliit üldse ellu kutsutigi. Kestku Kaitseliit, kestku meie kallis Eesti.

Eesti eest, juba 100 aastat!

 

 

Staabikaitserühm