Nõmme malevkonna ja Kodutütarde hea koostöö pälvis tunnustust.

Kodutütarde Aasta Pärl 2021 auhind läks Kaitselidu Nõmme malevkonnale ja Nõmme malevkonna tegevliiget Maria Järvist autasustati Kodutütarde teeneteristiga.


Nõmme Squad rühma ja Nõmme malevkonna vaheline koostöö on Tallinna ringkonnas erakordne ning silmapaisvalt eriline. Nõmme malevkond haaras noored oma tiiva alla kohe, kui Maria Järvis rühma lõi ning on neid sellest ajast alates kaasanud kõigesse, kuhu vähegi võimalik. Nõmme malevkonna kodulehe haldaja ja sisulooja on Squad rühma neiu anne-Mai Nahk. Samuti toodavad sinna sisu nii rühmavanem kui teised aktiivsed kodutütred. 


Viimasel Nõmme malevkonna SOKil olid noored väljas õpetama täiskasvanutele telgi ülespanekut, katelokis söögi tegemist, varustuse koostamist ja pakkimist ning camo tegemist. Täiskasvanud võtsid noorte õppe väga hästi vastu ning kursuse ülemad ütlesid, et neil polnud kahtlustki, et noored saavad oma ülesannetega hakkama ja teevad juhendamist väga professionaalselt. Squad rühma tüdrukud on omale nime teinud. Neid usaldatakse. Samuti said neiud usaldusväärse ülesande olla NKK koormusmatkal null tiim ning kiitusi jagus nende suunal palju. 


Malevkonna erinevad üksused on kaasanud noori oma väljaõppese toetavatesse või vaatlevatesse rollidesse juba aastaid ning annavad läbi selle võimaluse noortel õppida ning näha oluliselt rohkem- kasvatades samas endale aktiivselt ja teadlikult järelkasvu. Täna on just Squad rühma tüdrukud need, kes lähevad kindlasti edasi nii riigikaitsesse (politsei, pääste, sõjavägi) kui Kaitseliitu ja Naiskodukaitsesse ega kao lihtsalt ära. 


Nõmme malevkond on olnud juba 7 aastat teerajaja ning ettenäitaja kuidas kaasata noori ning luua sidusus ning kasvatada endale järelkasvu. Nad on aru saanud, et on suurepärane, kui sinu üksusesse astub keegi, kelle sirgumist ja kasvamist oled sa näinud ning nägu on juba tuttav. Sa tead, millised on selle inimese väärtused ning sa saad olla kindel, et ta tuleb juba korraliku baasväljaõppega. Sa tead, et tõenäoliselt on tal juba suvine ja talvine SERE tehtud ning üldiselt ei pea sa muretsema selle pärast, et kas üksuse varustuse eest saab ikka hoolitsetud või jääb see kuskile metsa alla vedelema. 


Täna, 7-8 aastat hiljem on meie eeskujul liikunud üks KT rühm Toompea malevkonna alla ning Põhjakad on avanud endale noorte rühma. Sest nad näevad, kuidas see meie juures töötab. On olnud au olla teerajaja ja näidata kuidas asjad saavad olla ning, et kui kõike teha korrektselt ning jälgides rangelt kõiki eeskirju ja nõudeid, saab teha väga ägedaid asju koos ning võidavad kõik osapooled. 


Meie ühtsuse märgiks on Nõmme malevkonna üldkogu kinnitanud ka Squad rühma embleemile Nõmme malevkonna tunnuse ning sidunud meid ühtseks kogukonnaks. 
Me hingame ühes rütmis ja meie süda tuksub koos, ühe asja eest. Me oleme üks ning meie vaheline koostöö on meie jaoks oluline.

Toimetaja