Nõmme malevkonna liige lipnik Joel Rillo pälvis Poola kaitseväe tunnustuse.

Poola kaitsevägi tunnustas Eesti kaitseliitlasi

https://www.kaitseliit.ee/et/poola-kaitsevagi-tunnustas-eesti-kaitseliitlasi

Poola kaitseatašee kolonel Andrzej Dylong andis kolmele kaitseliitlasele üle medalid silmapaistva teenistuse eest Poolas operatsioonil Wisent.

Poola kaitseväe tunnustuse pälvisid lipnik Joel Rillo Tallinna malevast, nooremseersant Ragnar Kütt Harju malevast ja reamees Mihkel Ollo Tallinna malevast. Poola eeskujuliku pioneeritegevuse medalid pälvinud Kaitseliidu vabatahtlikud teenisid Poolas operatsioonil Wisent käesoleva aasta kevadel.
„Tänan teid panuse eest Poola toetamise missioonile. Oli väga oluline, et näitasime Eesti valmisolekut minna appi oma liitlastele. Te näitasite taaskord, et kaitseliitlased ei jää millegi poolest alla tegevväelastele. Ma olen teie üle uhke,“ ütles Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi, kes samal tseremoonial andis üle Kaitseliidu vapikilbi viimasena Poolas teeninud Eesti kontingendi ülemale kolonelleitnant Andres Rekkerile.
Kolonel Andrzej Dulong tänas eestlasi toetuse eest Poolale keerulisel ajal nende riigipiiril. „Teie aitasite meid ja te võite olla kindlad, et kui Eesti vajab abi, siis Poola tuleb“, ütles kolonel Dulong.   
Kokku teenis möödunud aasta detsembrist kuni käesoleva aasta maikuuni Poolas sihtüksuste kooseisus ligi 300 Eesti vormikandjat. Viiest sihtüksusest neli olid mehitatud kaitseliitlastega kõigist neljast maakaitseringkonnast. Eesti üksused tegid koostööd Poola relvajõudude tegevväelaste ja vabatahtlike, kohalike omavalitsuste ja sisejulgeoleku asutustega. 
Eesti sihtüksused opereerisid rohkem kui 50 kilomeetri pikkusel Poola-Valgevene piiri lõigul Lublini vojevoodkonnas. Üksused tugevdasid kogu lõigu ulatuses piirirajatisi, parandasid teid ja truupe, rajasid patrullradadele uusi sildu ning viisid läbi muid koostöötegevusi. Viimased kaitseliitlased saabusid Eestisse tagasi maikuu esimestel päevadel.

https://www.facebook.com/Kaitseliit/posts/383001877190260

Toimetaja