Nõmme malevkonna pealiku pöördumine

Kallid kaasvõitlejad,

Kõigepealt tahaksin tänada kogu malevkonna nimel eelmist pealikku Rando Kruusmaad ja soovida talle edu uutes väljakutsetes. Samas tänan teid kõiki mulle osutatud au ja usalduse eest. Eelmiste pealike poolt on antud ametikoha latt seatud kõrgustesse, mis nõub minult maksimaalset pingutust, et mitte petta teie ootusi.

Ametisse nimetamisel palusin seda teha tähtajaliselt, kuna minu arvamust mööda peaks see olema roteeruv ametikoht. Igas normaalselt toimivas organisatsioonis ei ei tohiks juht liiga pikalt ühele ametikohale jääda, sest see takistab põlvkondade vahetust ja tekitab stagnatsiooni, juhul kui ei ole tegemist kiiresti muutuva dünaamilise organisatsiooniga. Kuna Kaitseliidu näol on tegemist riigikaitselise ühinguga, siis ilmselt meist keegi ei soovi olukorda, milleks me küll kõik valmistume, et Kaitseliit peaks hakkama toimima dünaamiliselt.

Kahjuks ei võimalda kehtiv regulatsiooni malevkonna pealikku tähtajaliselt ametisse nimetamist. Loomulik asjade areng võiks toimuda rada mööda juhatuse liikmest malevkonna pealiku abiks ja seejärel malevkonna pealikuks, et oleks tagatud kogemuse järjepidavus. Seega üheks oma tähtsamaks eesmärgiks peangi järgmise malevkonna pealiku leidmist.

Nagu Rando oma kõnes Nõmme Malevkonna 100nda aastapäeva tähistaminel ütles, Kaitseliit ei tohi muutuda Teiseks Kaitseväeks. Viimaste aastate arengud on kahjuks seadnud sihi sinna, kus Kaitsellit on keskendunud roheliste üksuste väljaõppele ja varustusele, ning kõik muu kipub piisava tähelepanuta jääma. Ka mina arvan, et kui Kaitseliit kaotab oma laiapõhjalise rohujuure taseme riigikaitses, siis mingi aja pärast marginaliseerume ja kaotame võime omale kas või uusi liikmeid värvata. Seega malevkonnapealikuna tahan hoida fookuses niiöelda pehmet tegevust, et me oleksime laiapõhjaline riigikaitse organisatsioon, kelle liikmeid seob tahe kaitsta oma riiki ja kodumaad, sõltumata ühiskondlikkust kuuluvusest või muudest tõekspidamistest.

Kui on küsimus valikus kas kaks tundi näiteks lasteaias Kaitseliitu tutvustada või täiendavalt kaks päevas metsas põrgata, siis strateegilises plaanis annab lasteaia külastus Eesti kaitsevõimele rohkem juurde. Üks lasteaiakülastus võib tähenda kümne aasta pärast kümmet uut kaitseliitlast või naiskodukaitsjat, ning võib-olla mõnda uut liiget kohe kui laps koju tulles küsib “issi miks sa Kaitseliidus ei ole?”. Igatahes tagab see kaitsetahte suurenemist nii laste, nende vanemate kui lasteaia töötajate juures.

Kaitseliidu nähtavus ühiskonnas ei tohi taanduda pressiteadeteks suurõppuste korral vaid peame pildil olema kogu aeg. Seega peame jätkama kõigi tradistiooniliste väljapoole suunatud tegevustega ja lisaks leidma uusi viise nii tava- kui kübermaailmas. See saab juhtuda ainult siis kui iga malevkonna liige sinna panustab, kas nõu või jõuga. Nõmme Malevkonna 100nda aastapäeva tähistaminel tänukirja saanud kaasvõitlejate rivi oli muljetavaldavalt pikk, mis annab kindlust edaspidiseks.

Kahjuks on meie mittesõbralik naaberriik viimastel aastatel alustanud tegevustega, mis on suunatud Euroopalike demokraatlike põhiväärtuste naeruvääristamisele, ühiskondade lõhestamisele läbi äärmusluse toetamise ning valimiste mõjutamisele selleks, et nõrgestada meid ja meie liitlasi. Tekkinud on ka liikumisi, mis sõnades seisavad õigete asjade eest, kui nende sidemete ja rahastuse tõttu meie vaenlase poolt, peaks seadme nende tõsiselt võetavuse kahtluse alla.

Kui Winston Churchill on öelnud, et reservist on kahekordselt kodanik, siis ma loodan, et kaitseliitlane on seda kolmekordselt. Kuna selle aasta jooksul toimuvad nii Riigikogu kui Euroopa parlamendi valimised, siis kutsun üles kõiki malevkonna liikmeid täitma kodanikukohust ja neil oma häälega osalema.

Loodan kõigi malevkonna liimetega kohtuda malevkonna üldkoosolekul, mille toimumisaeg loodetavalt üsna varsti teada antakse.

Palun osalege ka 100 aastase Nõmme Malevkonna noorema venna Tallinna Maleva 94-nda aastapäeva vastuvõtul, mis on üks väheseid Kaitseliidu üritusi millest koos abikaasa ehk kaaslasega osa võtta saab ning võib-olla kompenseerib see talle veidigi kodust puudutud päevi ja öid.

Head teguderohket ja edukat 2019. aastat!

Paul Ney, n-ltn
Nõmme Malevkonna pealik

Nõmme