Nõmme malevkonna pealiku pöördumine

Kallid kaasvõitlejad, Kõigepealt tahaksin tänada kogu malevkonna nimel eelmist pealikku Rando Kruusmaad ja soovida talle edu uutes väljakutsetes. Samas tänan teid kõiki mulle osutatud au ja usalduse eest. Eelmiste pealike poolt on antud ametikoha latt seatud kõrgustesse, mis nõub minult maksimaalset pingutust, et mitte petta teie ootusi. Ametisse nimetamisel palusin seda teha tähtajaliselt, kuna minu […]