Noored tunnustasid parimaid ja võtsid uusi liikmeid vastu

Noored kotkad ja kodutütred korraldavad Tallinnas kahel korral aastas piduliku koonduse, kus võetakse vastu uusi liikmeid ning jagatakse tunnustust.

Sel korral võeti Nõmme NK ja Squad KT rühma vastu kokku 9 noort.

Lisaks jagati välja mitmeid tunnustusi erialamärkide ja järkude näol. Noortel on järjekordne tegus aasta seljataga.

Sel korral said mitmed malevkonna kaitseliitlased noortel malevapealiku tunnustuse sest on oluliselt panustanud noorte väljaõppesse.

Nõmme noortest on malevkonnale otsene järelkasv. Suur osa noortest on täna läinud üle otse kaitseliitu ning enamus just Nõmme üksustesse. Üksuste ülemate sõnul on hea võtta vastu noori, kelle kasvamist oled ise pealt näinud ning on teada, et enamus algteadmisi on neil paremini selged kui väljast tulijatel. Noored on üksustega varasemalt kokku puutunud, saanud neilt erinevaid väljaõppeid ning iseenda järelkasvu kasvatamisse panustatakse erilise hoolega.

Nõmme malevkond on Tallinnas selles osas eeskuju näitamas teistele ning ootab pikisilmi mil teised malevkonnad ja ringkonnad oma noorte väljaõppesse vähemalt samaväärselt panustama hakkavad. See on kasulik sümbioos mõlemalt poolt. Noored saavad rohkem tegevust ja küll on hea kui ikka õige mees õigel ametikohal õiget asja tegemas on.

M. Rillo