Rühmade ülemad teadmisi värskendamas

Möödunud nädalavahetusel võis mitmeid Nõmme malevkonna allüksuste juhte koos kamraadidega teistest Tallinna malevkondadest ning malevatest üle Eesti näha taas koolipingis. Kaitseliidu Koolis Alu mõisas toimus esimene moodul rühmaülemate ja rühmavanemate täienduskursusest.

Kaitseliidu rühma võimekus täita reaalsetes tingimustes reaalset ülesannet sõltub paljuski selle rühma juhtimisest. Nii sõltub ka laiemalt Kaitseliidu võimekus sellest, kui palju me omame kaasaegsete teadmiste ja oskustega rühmaülemaid ja –vanemaid. Selleks on esimene ja kiireim meede arendada olemasolevaid juhte (taastada ja uuendada teadmisi ja oskusi).

Et vastast lüüa, tuleb teda tunda ja selle pädevuse saavutamisega kursuse esimene moodul süvitsi tegeleski. Terve nädalavahetuse jooksul värskendati teadmisi taktikaliste vastaste tehnikast, käitumismallidest ja doktriinist ning kehastuti harjutustes ise vastaseks, mõistmaks tema mõtteviisi. Seda kõike ikka selleks, et tegelikus olukorras ennetada üllatusmomenti ja vältida peataolekut. Tugevalt saavutatud baasilt minnakse järgmistes moodulites juba edasi omade vastulöökide ning taktikate planeerimise ning elluviimisega.

Eduka lahingu aluseks on haritud ja treenitud juhid ning kordamine ja oma teadmiste kaasajastamine ei jookse mööda külgi maha mitte ühelgi ülemal. Vabatahtlikke juhtide oskuste, teadmiste ja motivatsiooni sihipärane arendamine igal juhtimistasandil (jaoülem – rühmaülem – kompaniiülem) on selge ja sihipärane töö hästi toimiva Kaitseliidu nimel.

 kile

Kaitseliidu Kooli eesmärgiks on olla mitteformaalset haridust andev Kaitseliidu sisekoolituskeskus, milles korraldatav õppetöö vastab Kaitseliidu koolitus- ja väljaõppevajadusele, on kättesaadav, kvaliteetne ning ülekantav nii sõjaväelisse kui tsiviilharidussüsteemi.

Toimetaja