Sissiõpe Soome instruktoritega

Möödunud nädalavahetusel õppisid Staabikaitserühma, Tagalarühma ja Pioneerirühma võitlejad Soome MPK (Maanpuolustuskoulutusyhdistys) kogenud instruktorite käe all sissitaktika ehk hajutatud lahingutegevuse põhitõdesid – kuidas vähese ressursiga tekitada vastase tagalakolonnidele või muudele kõrge väärtusega sihtmärkidele võimalikult suuri kaotusi, jäädes ise seejuures võimalikult märkamatuks. Vastutegevuse rolli etendas värskelt Nõmme malevkonna alla loodud Meditsiiniteenistuse rühm.

Miinivaritsused, “tuleüllatused” ja “rebasehaagid” olid staabi- ja tagalakompanii võitlejatele põnevaks vahelduseks erialastele väljaõpetele ja ülesannetele, kuid kindlasti ei olnud tegemist vaid “põneva” vahepalaga. Ükski allüksus ei saa välistada olukorda, kus teda saadetakse viimase jõupingutusena pealetungivat vastast pidurdama või kus põhijõududest on “üle rullitud” ning turvalise omade tagala asemel avastatakse ennast hoopis vastase omast.

Hea sõber meile …

 

… nähtamatu oht vastasele.

 

Staabikaitserühm