Tagalarühma laskepäev

Tagalarühmal hakkab juba traditsiooniks muutuma, et kuumad suvepäevad on laskeharjutusteks. Nii ka sel korral ebastandardseid laskeasendeid harjutades ning laskeväljaõppe lõputesti sooritades.