Tankipurustajad Kloogal linnalahingut õppimas

Sedapuhku harjutasid Tankipurustajad suurema lahingüksuse koosseisus võitlust hoonestatud alal (tuntud ka linnalahinguna). Harjutati tavaliste jalaväelastena, st meie tavapärast raskemat relvastust kaasas polnud. Õpet jagasid Soome instruktorid ja soomlaste koolitatud KL instruktorid.

Teemadeks olid muu hulgas liikumistehnikad, nurkade avamine, hoonetesse sisenemine ja ruumide puhastamine. Pühapäevaseks kulminatsiooniks said harjutused airsoft relvadega, milles hooneid puhastanud rühmasuurustele üksustele avaldati seestpoolt ka reaalset vastupanu. Õppuse lõpuks olid osalenud Tankipurustajate näod rahulolevad – kuigi üritame kindlasti lahendada ettetulevad linnalahingu olukorrad teisiti kui nüüd harjutatud (lähtuvalt meie erialast ja relvastusest, mida selliselgi puhul efektiivselt kasutada annab), siis kunagi ei tee paha omandada uusi oskusi ja lihvida juba olemasolevaid, samuti ühtlustada üksuse liikmete taset.

Ja lõpetuseks: kes ennast füüsiliselt korralikult (sic!) proovile panna tahab, sellele võib iga kell tehniliselt korrektselt korraldatud linnalahingus osalemist soovitada.

 

Margus Laar