Sulle tuli kolm lööki 120-se käkke, kuid pääsesid ühe kollasega, sest olid kolmandas astmes – Tankipurustajad Kotkalennul 2015

Sa oled veetnud terve nädala metsas nooremallohvitseri kursusel…

Sa ei saanud viimasel ööl üldse magada, sest planeerisid lahingut…

Su mehed on väsinud ja nad on saanud töönädala järel vaid kaks tundi puhata…

Sa oled olnud positsioonidel seitse tundi…

Sinu jao positsioonidele tuli 120mm miinipildujatest kolm tulelööki ja sul on tekkinud üks haavatu…

Sind julgestav naaberjagu sai kaks punast haavatut ja palub abi haavatute transpordiks…

Sinust vasakul ja sinu ees sõidavad vastase soomukid ja sa pead neid hävitama…

Sinust paremal käib tulevahetus vastase ja sind julgestava jao vahel ning sinult palutakse abi vastase maha surumiseks…

Sinu eemaldumisteel nähti vastase jagu…

Igal pool sebivad ajakirjanikud ja kaameramehed…

Sa saad selle kõigega hakkama ja täidad ülesande. Sa hävitad soomukid, aitad naaberjaol haavatud evakueerida, saadad oma kuulipilduri naaberjaole appi ja surud vastase tule maha ning tood oma mehed elusatena olukorrast välja.

Sa oled tõeline Tankipurustajate jaoülem – palju õnne nooremallohvitseri kursuse eduka lõpetamise puhul Arpo!

Margus Laar