Vabadussõja kangelaste haudade korrastamine Rahumäe kalmistul

3.mail toimus traditsiooniline igakevadine Vabadussõja kangelaste haudade hooldamine Rahumäe kalmistul Nõmme vabatahtlike poolt. Tänu rohkele osavõtule, ning Leho Lõhmuse juhtimise ja ajaloo tutvustamise taustal said kalmud kiiresti korda. Töötuhinas said mitmedki naabruses olnud hooldamata hauaplatsid samuti paremasse seisukorda viidud.

Täname osalenud Nõmme kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, noorkotkaid ja kodutütreid.

Toimetaja