Sõdurioskuste kursuse 1. nädal

Nõmme malevkond on sel kevadel täienenud paljude uute vabatahtlike riigikaitsjatega. Sellega seoses viib malevkond sel aastal läbi ka päris oma sõdurioskuste kursuse (SOK). Kursus algas mai teisel nädalal, toimub ühel nädalavahetusel kuus ning lõppeb sõdurieksamiga jaanuaris.

Esimesel nädalal said uued malevkondlased ülevaate riigikaitsest ja Kaitseliidust ning omandasid esimesel nädalavahetusel juba ka esimesed praktilised oskused – lisaks individuaalvarustuse õppele tehti algust ka relvaõppega.

Staabi- ja tagalakompaniid lahinglaskmistel

Kahekümne kolmandal ja kahekümne neljandal aprillil tähistas hulk nõmmekaid ja idakaid pluss lisaks veel ka külalisesindused A- ja B-lahingkompaniidest jüriaega ning veteranipäeva staabikompanii ja tagalakompanii vägeva lahinglaskmisharjutusega.

Lahinglaskmised kujutavad endast niiöelda „lõpubossi“ laske- ja taktikaväljaõppes: harjutust, milles varasemad lasketiirus omandatud laskeoskused ning taktikaharjutustel paukmoonaga harjutatud sõdurianded kombineeritakse dünaamiliseks tegevuseks, mis on reaalsele lahingolukorrale nii lähedane kui see rahuaegsete ohutusnõuete raamistikus võimalik on.

Vabadussõja kangelaste haudade korrastamine Rahumäe kalmistul

3.mail toimus traditsiooniline igakevadine Vabadussõja kangelaste haudade hooldamine Rahumäe kalmistul Nõmme vabatahtlike poolt. Tänu rohkele osavõtule, ning Leho Lõhmuse juhtimise ja ajaloo tutvustamise taustal said kalmud kiiresti korda. Töötuhinas said mitmedki naabruses olnud hooldamata hauaplatsid samuti paremasse seisukorda viidud.

Täname osalenud Nõmme kaitseliitlasi, naiskodukaitsjaid, noorkotkaid ja kodutütreid.

Nõmme malevkonna orienteerumine

3.mail algas Nõmme malevkonna orienteerumine, mille punktid asuvad Kaitseliidu- ja sõjaajalooga seotud asukohtadel Nõmmel, samuti teistes Nõmme kogukonna jaoks olulistes huvipunktides. Võta ise osa, kutsu kaasa pereliikmed, sõbrad, naabrid jne. Võistlus toimub mai kuu lõpuni.

Info ja registreerumine https://malevkond.ee/orienteerumine/

Võistlus on seekord avatud kõigile ehk lisaks kaitseliitlastele, naiskodukaitsjatele, noorkotkastele ja kodutütardele saavad osa võtta kõik huvilised.