Valitsus nimetas Riho Ühtegi Kaitseliidu ülemaks

Riho Ühtegi.

Valitsus nimetas neljapäeval kaitseministri ja kaitseväe juhataja ettepanekul Kaitseliidu ülemaks kolonel Riho Ühtegi.

Kaitseminister Jüri Luige sõnul peab Kaitseliidu ülema kohale asuv inimene omama põhjalikke teadmisi ja pikaajalist teenistuskogemust, tundma hästi Kaitseliitu ning mõtlema strateegiliselt.

“Vabale tahtele tugineva sõjalise organisatsiooni liidriks olemine nõuab ohvitserilt ehk enamatki kui traditsioonilise sõjalise üksuse juhtimine. Kindralmajor Meelis Kiili on teinud suurepärast tööd ja olen veendunud, et kolonel Riho Ühtegi võtab juhtimise üle, arendades Kaitseliitu edasi järjepidevalt, tasakaalustatult ja professionaalselt,” ütles Luik.

Riho Ühtegi on üks Kaitseliidu asutajaliikmetest. 1991. aastal alustas ta seal ka oma ohvitserikarjääri.

Alates 2012. aastast on kolonel Ühtegi kaitseväe erioperatsioonide väejuhatuse ülem. Tema juhtimisel on loodud ja välja arendatud Eesti erioperatsioonide sõjaline võimekus.

Oma teenistuse jooksul on kolonel Ühtegi olnud Kaitseväe peastaabi ja maaväe staabi luureosakonna ülem, õppejõud Kaitseväe Ühendatud Õppeasutustes ning Luurepataljoni ülem. Ta on osalenud välisoperatsioonidel Afganistanis ning olnud kaitseatašee Gruusias.

Lisaks oma ametikohajärgsetele ülesannetele koolitab Riho Ühtegi Tallinna Ülikoolis riigikaitseõpetajaid ning panustab Kaitseliidu väikeüksuste taktika arendamisse.

Ühtegi on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning Balti Kaitsekolledži kolonelide kursuse.

Senine Kaitseliidu ülem kindralmajor Meelis Kiili siirdub välisteenistusse.

Kolonel Riho Ühtegi asub ametisse 19. juulist.

Allikas: err.ee

Nõmme